Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Mynydd Du

Am Mynydd Du

Fe orwedda coedwig Mynydd Du yn rhannau uchaf y Grwyne Fawr ar ochr ddeheuol y Mynyddoedd Du. Hyd at y 19 canrif roedd y cwm yn sefydlog iawn gyda 30 o ffermydd wedi’i amgylchynu gyda chaeau a gwelydd cerrig.

Yn yr 20 canrif gynnar fe adeiladwyd cronfa ddwr Grwyne Fawr ym mlaenau’r cwm ac fe sefydlwyd pentref yno i rhoi llety i’r gweithwyr. Fedrwch weld seiliau sawl adeilad pentref, gan gynnwys yr hen ysgol carreg.

Sut i gyrraedd:

Y Fenni a Y Gelli yw'r trefi neu'r pentrefi agosaf.

Dilynwch yr A465 i’r gogledd o’r Fenni. Ar ˘l tua 4 milltir trowch i’r chwith at Lanfihangel Crucornau (Dilynwch yr arwyddion i Abaty Llanddewi Nant Hodni). Yn Stanton (tua 2 filltir) trowch i’r chwith a dilynwch arwyddion i Pwll Glo Coedwig. Dilynwch y ffordd i Mynydd Du (6 milltir).

Cyfeirif Grid yr OS: SO 268252
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Safle Picnic Blaen y Cwm
Maes Parcio Cadwgan
BYSEDD Y CWN

Cyfleusterau:

ParkingOther Facilities

Gweithgareddau:

WalkingHorse Riding
horse riding

Mynediad agored i farchogwyr drwyddi draw. Maes parcio dda ond gyda mynediad anodd.

Cyswllt:

Llanymddyfri Office

0300 065 3000
e-bost:

Beth sydd o ddiddordeb

phone App
Derbyniwch App CC Cymru yn ddi-dÔl

Mae dau lwybr beicio mynydd Bannau Brycheiniog yn mynd drwy goedwig Mynydd Du, am ragor o wybodaeth defnyddiwch y linc isod i’r we.

. Nawr mae’r ardal yn cael ei ddefnyddio mewn treial coedwigaeth gorchudd di-dor.


Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol