Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Glasfynydd

Am Glasfynydd

Yn gorwedd ym mharthau uchaf Afon Wysg mae Coedwig Glasfynydd yn darparu cyfleoedd ardderchog am gerdded a beicio o amgylch cronfa Wysg.

Sut i gyrraedd:

Trecastell yw'r dref neu'r pentref agosaf.

Dilynwch yr A40 i Drecastell, yna dilynwch yr arwyddion i Gronfa Wisg. Mae coedwig Glasfynydd yn amgylchu'r gronfa ddwr.

Cyfeirif Grid yr OS: SN 821272
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Safle Picnic Glasfynydd

Cyfleusterau:

Parking

Gweithgareddau:

CyclingWalkingHorse Riding

Cyswllt:

Llanymddyfri Office

0300 065 3000
e-bost:

Beth sydd o ddiddordeb

phone App
Derbyniwch App CC Cymru yn ddi-dÔl

Mae’r llwybr beicio mynydd teuluol sydd newydd ei lansio o ddiddordeb arbennig. Oherwydd amgylchiadau nad oes gennym ddylanwad arnynt-mae rhannau o'r llwybr wedi tyllu'n wael ac yn fwy lleidiog nag arfer.Cymerwch ofal os gwelwch yn dda! Mae trwyddedau pysgota undydd ar gael oddi wrth Dŵr Cymru wrth y gronfa.

Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol