Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Coed Taf Fawr

Am Coed Taf Fawr

Coetir mawr o goed cymysg yr ucheldir gyda teithiau cerdded dymunol a nentydd yn llifo trwyddo. Mae Cronfa Ddwr Llwyn On gyda golygfeydd siriol yn nythu yn ei ganol.

Sut i gyrraedd:

Merthyr Tudful yw'r dref neu'r pentref agosaf.

5 km i'r gogledd o Ferthyr Tudful yn ymyl yr A470.

Cyfeirif Grid yr OS: SO 003 132
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Coedwigoedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfleusterau:

ToiletsParking ChargeInformationEasy AccessVisitor CentreRefreshments

Gweithgareddau:

WalkingCyclingForest DriveEducationalFishingWildlife ActivitiesOther ActivitiesPicnicPlay Area

Cyswllt:

Llanymddyfri Office

0300 065 3000
e-bost:

Beth sydd o ddiddordeb

phone App
Derbyniwch App CC Cymru yn ddi-dÔl

Canolfan Ymwelwyr Garwnant yw'r man cychwyn perffaith am arloesi Coedwig Cwm Tâf.

Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol