Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Abergynolwyn

Am Abergynolwyn

Mae ceunant creigiog Nant Gwernol, gyda’i raeadrau byrlymus, uwchben dyffryn hyfryd Tal-y-llyn, yng Nghysgod Cadair Idris. Mae’r llwybrau’n dilyn glannau’r afon ac yn arwain at olion hen Chwarel Bryn Eglwys. Gallwch barcio’r car a chychwyn cerdded o neuadd bentref Abergynolwyn neu fynd ar y trên stêm o Dywyn i orsaf Nant Gwernol.

Mae Llwybr y Rhaeadr byr yn glynu’n agos at yr afon sy’n disgyn ar hyd yr ucheldir ac mae Llwybr y Chwarelwr, sydd dipyn yn hirach, yn ymweld ag adfeilion gweithfeydd mwyn Bryn Eglwys gyda golygfeydd eang o Gader Idris uwchben gorsaf Nant Gwernol. Mae taflenni ar gael o orsafoedd Tal-y-llyn a Chaffi / Canolfan Gymunedol Abergynolwyn.

Sut i gyrraedd:

Abergynolwyn, Tywyn, a Dolgellau yw'r trefi neu'r pentrefi agosaf.

Trn y prif lein i Dywyn ac wedyn trn stem i Abergynolwyn/Nant Gwernol.

O Dywyn yn y car dilynwch y B4405 am yr A487 gan aros yng ngorsaf Abergynolwyn neu faes parcio’r pentref.

O’r de ar yr A487 trowch i’r chwith am reilffordd Tal-y-llyn yn union ar l Corris i’r B4405.

O’r gogledd ar yr A487 trowch i’r dde yn union ar l tafarn Minffordd am reilffordd Tal-y-llyn i’r B4405.

Mae pentref Abergynolwyn ar ben pellaf y llyn ac mae maes parcio’r orsaf 1/2 milltir ymhellach ymlaen. I ddechrau’r teithiau cerdded parciwch ym mhentref Abergynolwyn a chymryd y daith fer ond serth i’r orsaf o tu l i’r Caffi/ Canolfan Gymunedol.

Cyfeirif Grid yr OS: SH 681 067
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Pentre Abergynolwyn
Nant Gwernol
TEULU YN CERDDED UN O LWYBRAU ABERGYNOLWYN

Cyfleusterau:

Information

Gweithgareddau:

WalkingCyclingHorse RidingHeritage
walking

Mynediad agored, Llwybrau wedi eu marcio a milltiroedd o hawliau tramwy.

horse riding

Mynediad Agored drwy Bantperthog, Abergynolwyn, Cwm Dulas

Cyswllt:

Graeme Stringer
Rhodiwr Hamdden

e-bost:

Beth sydd o ddiddordeb

phone App
Derbyniwch App CC Cymru yn ddi-dl

Mae Llwybr y Rhaeadr yn dilyn yn agos i afon fyrlymog yr ucheldir, ac mae Llwybr y Chwarelwr, sydd yn hwy, yn ymweld â’r gweithfeydd mwyn dadfeiliedig ym Mryn Eglwys, gyda golygfeydd eang o Gadair Idris yn uchel uwchben gorsaf Nant Gwernol. Mae taflenni ar gael o orsafoedd Tal y Llyn a Chanolfan/Caffi Cymunedol Abergynolwyn.

Canllaw Llwybr Nant Gwernol
275kb PDF


Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol