Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Beddgelert

Am Beddgelert

Coedwig 700 hectar gyda chonwydd a choed llydanddail yn bennaf. Cymerwch y llwybr troed drwy'r goedwig i Lyn Llywelyn neu gallwch aros yn Safle Gwersylla Gwyliau Coedwig. Coedwig ysblennydd ynghanol Eryri.

Sut i gyrraedd:

Beddgelert yw'r dref neu'r pentref agosaf.

O'r A55 gyrrwch i Gaernarfon ac yna cyemrwch yr A4085 gan ddilyn yr arwyddion i Feddgelert.

Cyfeirif Grid yr OS: SH 573 502
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Pont Cae'r Gors

Gweithgareddau:

WalkingCyclingHorse Riding

Cyswllt:

Gareth G. Jones


e-bost:

Beth sydd o ddiddordeb

Tudalennau cysylltiedig