Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Gwydyr

Am Gwydyr

Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri

Mae Parc Coedwig Gwydyr yn gartref i dirweddau godidog – llynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd – sydd wedi denu cenedlaethau o ymwelwyr sydd wedi cerdded llwybrau’r coed ac wedi pysgota dyfroedd clir afonydd Conwy, Llugwy, Lledr a Machno ers oes Fictoria.

Mae Coedwig Gwydyr yn ymestyn ar draws y bryniau ar lethrau dwyreiniol Eryri. Mae rhagfuriau coediog uchel yn codi'n serth o borfeydd gwastad Dyffryn Conwy, yn amgylchynu Betws-y-Coed, gan greu cefndir dramatig i dref Llanrwst a Chastell Gwydyr gerllaw.

Uwchben y dyffryn a’r tu hwnt cyfyd ucheldir helaeth, tonnog o fryncynnau coediog, llynnoedd a phorfeydd yn ymestyn at grib ysgythrog Clogwyn-yr-Eira uwchben Llyn Crafnant, ac amlinell drawiadol Moel Siabod.

Coedwig o dras diwydiannol
Nodweddid yr ardal rhwng 1850 a 1919 gan fwyngloddio am blwm a sinc. Mae gweddillion hen beiriandai, tomennydd gwastraff a chronfeydd dŵr yn britho tirwedd y goedwig heddiw ac adferwyd nifer o'r mwyngloddiau pwysicaf yn rhannol er mwyn eu gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr. Bellach mae Coedwig Gwydyr yn ymestyn ar draws mwy na 7,250 ha, gan gynnwys 4,900 ha o goetiroedd cynhyrchiol. Mae Coedwig Gwydyr yn denu miloedd o ymwelwyr sydd yn cerdded y llwybrau, astudio'r bywyd gwyllt, beicio, dringo, pysgota, cyfeiriannu neu yn syml yn mwynhau tawelwch y coetiroedd tragwyddol hyn.

Mae'r goedwig yn hawdd ei chyrraedd ar hyd hen lwybrau'r mwyngloddwyr, llwybrau beicio a llwybrau cerdded coedwig sydd wedi bodoli ers cyfnod hir. Gallwch gael manylion llawn y llwybrau sydd wedi’u dynodi ag arwyddion ar yr app hwn.

 

Sut i gyrraedd:

Betws-Y-Coed yw'r dref neu'r pentref agosaf.

Ffordd fach i'r Dwyrain oddi ar yr A470 yn Llanrwst.

Gwahanol fynedfeydd o'r A5 rhwng Capel Curig a Betws-y-Coed.

Cyfeirif Grid yr OS: SH 7946 11
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Hafna
Eglwys Fair
Gwydyr Uchaf
Pont y Pair
Cae'n y Coed
Hafna
Ty'n Llwyn
Llyn y Sarnau
Mainc Lifio
Llyn Geirionydd
Llyn Crafnant

Cyfleusterau:

ToiletsParking ChargeParkingInformation

Gweithgareddau:

WalkingEducationalWatersportsPicnicCyclingHorse RidingFishingOrienteering
horse riding

Mynediad Agored – Coedwig Beddgelert; Coedwig Gwydyr ar wahan i:Coed Celyn, Soflen, Moel y Ci & Braichmelyn:SYLWER OS GWELWCH YN DDA FOD YNA DDEFNYDD MAWR O FEICIAU MYNYDD YNG NGOGLEDD GWYDYR:Hefyd Mynediad Agored drwy De Gwydyr a Hafod Fawr, ond nid oes yna ddarpariaeth parcio. Y lleoedd orau ar gyfer dadlwytho yw Gwydyr Uchaf, Cae’n y Coed, Sarnau, Hafna, Pont Cae Groes a Beddgelert. Am ragor o wybodaeth am farchogaeth yn yr ardal yma gwelwch y ddoleni o dan tudalennau cysylltiedig ar y dde

Cyswllt:

Gareth G. Jones


e-bost: