Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Bwlch Nant Yr Arian

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian

Beicwyr ym Mwlch Nant yr Arian

 

Wylwyr adar yn y ganolfan ymwelwyr

 

Beicwyr Mynydd yn mwynhau Nant Yr Arian

 

Beicwyr mynydd

 

Llyn - Nant Yr Arian

 

Ceirfiadau pren

 

Ranger arwain digwyddiad teulu yn yr ardal addysg

 

teuluoedd at Bwlch Nant Yr Arian

 

edrych ar aeron ar darganfyddiad digwyddiad teuluol

 

Mae plant yn edrych trwy ysbienddrych dros llyn Nant yr Arian

 

Cerdded - Nant Yr Arian

 

Beicwyr mynydd

 

Canolfan ymwelwyr - Bwlch Nant Yr Arian

 

Gwylio bwydo barcud coch ym Mwlch nant yr Arian

 

Mae plant yn gwneud y llwybr pos anifeiliaid yn yr nant Bwlch yr Arian

 

Beth sy’n digwydd ym Mwlch Nant yr Arian?

 

 **Rydym wedi cychwyn ar y gwaith o adeiladu toiled newydd i’r anabl yn y ganolfan ymwelwyr. Byddwn yn ceisio sicrhau fod hyn yn tarfu gyn lleied ag sydd bosibl ar eich ymweliad. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster.

**Byddwn yn cau’r maes chwarae uchaf o ddydd Mawrth 6 Ionawr ymlaen, am tua mis, er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw a thirlunio hanfodol.

 

Mae’r caffi a’r siop ar agor rhwng 10.00 a 17.00 a chaiff y barcutiaid, eu bwydo am 14.00 bob diwrnod.

Cyswllt: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant Yr Arian

01970 890453
e-bost: bnya
 


Beth sydd o ddiddordeb

phone App
Derbyniwch App CC Cymru yn ddi-dāl

Dod o hyd i ni ar Flickr Dod o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter
Dod o hyd i ni ar Flickr
Dod o hyd i ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
--------------------
Llyfr gwybodaeth Canolfan Ymwelwyr


Bike Trail Maps:
Map Llwybr Summit> Map Llwybr Pendam> Map Llwybr Syfydrin>
--------------------

Cysylltu â ni
Swyddfa'r Ceidwaid
Bwlch Nant yr Arian
Ponterwyd
Aberystwyth
SY233AD


Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol

What's here

Cyfleusterau:
ToiletsParking ChargeInformationParkingEasy AccessVisitor CentreRefreshmentsForest Shop
Gweithgareddau:
EducationalWildlife ActivitiesOrienteeringPicnicPlay AreaView Point