Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Rhanbarthau Coedwigo Os ydych am fersiwn fwy o faint cliciwch ar y map

Map yn dangos ffiniau'r Rhanbarthau Coedwigo (pdf, 500k, 1 tudalen)

Map yn dangos Ardaloedd Lleol CC Cymru (pdf, 700k, 1 tudalen)

Rhanbarth Coedwigo Coed y Gororau
Powells Place
Powells Lane
Y Trallwng
Powys
SY21 7JY
Ffon: 0845 604 0845
Facs: 01938 559092
Ebost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk
Rheolwr Rhanbarth Coedwigo : Steve Cresswell

Cyswllt Multimap yn dangos lleoliad swyddfa Coed y Gororau

Rhanbarth Coedwigo Coed y Mynydd
Ffordd Arran
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LW
Ffon:  0845 604 0845
Ffacs: 01341 423893
Ebost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk
Rheolwr Rhanbarth Coedwigo: Ruth Jenkins

Cyswllt Multimap yn dangos lleoliad swyddfa Coed y Mynydd

Rhanbarth Coedwigo Coed y Cymoedd
Resolfen
Castell Nedd
SA11 4DR
Ffon: 0845 604 0845
Ffacs: 01639 710200
Ebost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk
Rheolwr Rhanbarth Coedwigo: Dai Jones

Cyswllt Multimap yn dangos lleoliad swyddfa Coed y Cymoedd

Rhanbarth Coedwigo Llanymddyfri
Heol Llanfair
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0AL
Ffon: 0845 604 0845
Ffacs: 01550 721013
Ebost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk
Rheolwr Rhanbarth Coedwigo: Neil Stoddart

Cyswllt Multimap yn dangos lleoliad swyddfa Llanymddyfri