Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Problemau Llwybr

Family walking away on a forest trailRydym yn falch o’n llwyddiant wrth hyrwyddo mynediad i dir y Comisiwn Coedwigaeth, a bob blwyddyn byddwn yn buddsoddi arian sylweddol er mwyn sicrhau bod llwybrau cyhoeddus yn glir o unrhyw rwystrau.

Defnyddiwch y ffurflen hon i’n hysbysu o unrhyw broblemau y cewch fel y bydd modd i ni achub y cam.

 

 

 

 

Beth sydd o ddiddordeb


PDF 117kb

Adrodd am broblemau ar lwybrau

Safleoedd defnyddiol