Menu


Llofrudd ar droed yng Ngarwnant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14596

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r Ganolfan newydd i Ymwelwyr yng Ngarwnant ar gyrion Merthyr Tudful yn profi ei hun yn hynod o boblogaidd am eu llwybrau awyr agored a’r cyfleusterau o’r radd orau, ond bydd hi’n lladdfa yno ym mis Mai.

Mae’r ganolfan, sy’n cael ei rhedeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, wedi ailagor ar ôl tair blynedd o waith adnewyddu, a bydd yn cynnal digwyddiad dirgelwch llofrudd lle bydd gwesteion yn derbyn gwahoddiad i chwarae ditectif a datrys y drosedd erchyll.

Ysgrifennwyd y sgript ar gyfer y stori lofruddiaeth gan Geidwad Hamdden Garwnant, sef Arnold Thomas a bydd y ddrama’n cael ei pherfformio gan fyfyrwyr o Theatr Atrium, Caerdydd ar ddydd Sadwrn, Mai 14 am 7.30pm.

Mae’r cynllun cythreulig wedi ei leoli yn y 1920au, ym mhentref dychmygol Huntsmanshire, lle cafwyd llofruddiaeth ym maenordy’r Ditectif Prif Arolygydd Black.

Mae’r ganolfan ymwelwyr wedi ailsefydlu ei hun fel ased pwysig yn y gymuned leol ers iddo ailagor yn yr haf y llynedd.

Yn ogystal â chaffi a chyfleusterau cynadledda yn y ganolfan, mae’r llwybrau cerdded a seiclo sydd wedi eu nodi yn denu ymwelwyr o bell ac agos.

Dywedodd Sam Detheridge, rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, “Garwnant yw’r lleoliad perffaith ar gyfer y digwyddiad hwn, gan fod y goedwig o gwmpas yn dwysau’r ymdeimlad o ddirgelwch.

“Ychwanegwch y cyfuniad o actio da a sgript gyffrous at hyn i gyd, ac rwy’n gwybod y bydd yn noson i’w chofio. Felly dewch a rhowch gynnig ar ddatrys y stori lofruddiaeth yng Ngarwnant.”

Cost y tocynnau ar gyfer y noson dirgelwch llofrudd yw £9 y person. Mae parcio ar gael ar y safle ac wedi ei gynnwys ym mhris y tocyn. Os ydych yn dymuno, pam na wnewch chi wisgo yn null y 1920au er mwyn gweddu â thema’r ddrama?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arnold Thomas ar 07849 626 652, neu’r Ganolfan Ymwelwyr ar 0300 068 030. Fel arall, ewch i’r wefan ar www.forestry.gov.uk/Garwnant

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, swyddog y wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar clive.davies@forestry.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk