Menu


Plant yn lansio llwybr pos anifeiliaid newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13735

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Aeth plant o ysgol gynradd ym Maesyfed ar saffari goedwig i lansio llwybr pos anifeiliaid yn eu coetir lleol.

Y plant o Ysgol Gynradd Sirol Radnor Valley oedd yn gyntaf i gerdded y llwybr ar ei newydd wedd lle'r oedd dwsin o greaduriaid y goedwig oedd wedi eu creu allan o bren yn cuddio yng Nghoedwig Warren gerllaw.

Arweiniwyd y plant, rhwng 6 ac 11 oed, o amgylch y llwybr yng nghoetir Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Kate Elias, Swyddog Addysg tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Crëwyd y llwybr gwreiddiol nifer o flynyddoedd yn ôl ond cafodd ei ailwampio gan CC Cymru ar ôl i nifer o’r anifeiliaid ddiflannu.

Roedd y plant yn gallu ymarfer sgil newydd drwy ddarllen map llwybrau yn cynnwys cliwiau hanfodol am nodi’r anifeiliaid coetir yn eu cynefinoedd naturiol.

Mae’r map yn ymddangos mewn llyfryn CC Cymru newydd sydd ar gael o’r maes parcio yng Nghoedwig Warren, ynghyd a gwefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn  www.forestry.gov.uk <http://www.forestry.gov.uk/>

Dywedodd Swyddog Addysg CC Cymru, Kate Elias, "Mae coetiroedd yn lleoedd arbennig ar gyfer dysgu a bydd y llwybr pos anifeiliaid nid yn unig yn eu haddysgu am yr anifeiliaid sy’n byw yn y goedwig, ond bydd yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau darllen map hefyd."

Cerddodd y plant ar hyd y llwybr cylch mewn dau grŵp, gydag 26 o blant rhwng 6 ac 8 oed yn ymweld yn y bore a 25 o blant rhwng 8 ac 11 oed yn dilyn yn y prynhawn.

Ar ôl cerdded ar hyd y llwybr, mwynheuodd y plant ddiod a bisgedicyn gwisgo eu hesgidiau glaw i badlo a thasgu hyd raeadr Dŵr Torfynyglu. 
Rhoddwyd bag nwyddau Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n cynnwys ‘tyfwch eich coeden Nadolig eich hun’i bob plentyn. 

Pennawd: Dechreuodd rhai o’r plant gerdded ar hyd y llwybr pos anifeiliaid.

Nodiadau at Olygyddion

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu yn y coetir ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth Ysgol y Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg y Coed ar ran ei phartneriaid.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kate Elias ar 07768 457292 neu anfonwch neges e-bost at kate.elias@forestry.gsi.gov.uk. Ar y llaw arall, ewch i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar  http://www.forestry.gov.uk/website/recreation.nsf/LUWebDocsByKey/WalesPowysRadnorWarrenWood

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth y Comisiwn Coedwigaeth, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: kate.elias@forestry.gsi.gov.uk