Menu


Canolfannau Coedwig yn cael sÍl bendith mamau mewn pleidlais drwy’r DU

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15068

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Ym marn mamau drwy’r DU, dwy ganolfan o eiddo Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r lleoedd di-dâl gorau i ymweld â hwy gyda’r teulu yng Nghanolbarth Cymru.

Gyda’i gilydd, enillodd y canolfannau – Bwlch Nant-yr-Arian ger Aberystwyth a Pharc Coedwig Choed-y-Brenin ger Dolgellau – hanner y bleidlais mewn arolwg a gynhaliwyd gan Netmums, y cwmni ar-lein cyflymaf ei dwf yn y DU ar gyfer rhieni sy’n magu plant.

Cafodd y filiwn a rhagor o famau sy’n aelodau o Netmums.com eu gwahodd i bleidleisio dros y lleoedd gorau yr oeddynt wedi ymweld â hwy ym mhob rhan o’r DU.

Cafodd Bwlch Nant-yr-Arian a Pharc Coedwig Coed-y-Brenin 25% o’r bleidlais yr un yng Nghanolbarth Cymru, ac roedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn drydydd gydag 20%.

Meddai Sarah Cookson, cynorthwy-ydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant-yr-Arian, “Rydyn ni mor falch fod cymaint o famau wedi pleidleisio droson ni – ond dydyn ni ddim yn synnu, gan fod y ddwy ganolfan yn cynnig cyfleusterau anhygoel i deuluoedd.

“Mae ganddyn nhw ardaloedd chwarae i blant o bob oedran a chyfleusterau dan do megis toiledau, unedau newid clwt, a chaffi.

“Hefyd mae ’na lwybrau cerdded a beicio mynydd gwych, ac mae’r holl gyfleusterau hyn yn ddi-dâl heblaw am y tâl maes parcio.”

Yn ogystal â’r llwybrau, mae Coed-y-Brenin yn cynnig cyfleuster llogi beiciau a’r cwrs antur Go Ape yn uchel yn y coed, tra gall ymwelwyr â Bwlch Nant-yr-Arian fwynhau’r profiad o weld y barcutiaid yn cael eu bwydo bob dydd.

Mae’r ddwy ganolfan hefyd yn trefnu dyddiau Ceidwaid Iau i blant drwy gydol y prif wyliau ysgol, sy’n cynnwys gweithgareddau megis adeiladu ffau a phicnics eirth bach.

Wedi’i sefydlu yn 2000 i gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor i rieni, Netmums yw’r cwmni ar-lein cyflymaf ei dwf yn y DU ar gyfer rhieni sy’n magu plant.

Pennawd: Teulu yn cael hwyl ar y siglen ym Mwlch Nant-yr-Arian.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Ewch i Newyddion@CCCymru i gael newyddion, delweddau, manylion cysylltu swyddfa’r wasg a chysylltau i astudiaethau achos.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sarah.cookson@forestry.gsi.gov.uk