Menu


Teithiau cerdded y coetir dafliad carreg o fan eistedd newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15345

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall cerdded i gopa mynydd Penpych neu grwydro rhai o’r llwybrau niferus i ymweld â rhaeadrau cudd yn y coetir o’i amgylch fod yn waith blinedig ond cyffrous.

Erbyn hyn, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gwneud bywyd yn haws i ymwelwyr gael eu gwynt atynt ar ôl mwynhau taith gerdded yn y cefn gwlad ger Blaencwm yng Nghwm Rhondda.

Bydd ymwelwyr â choetir Llywodraeth Cymru’n gallu oedi a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd o’u cwmpas ar ôl i’r Comisiwn osod man eistedd cerrig newydd ar y safle picnic ger y maes parcio.

Cafodd y maes parcio, sy’n rhad ac am ddim i ymwelwyr â’r coetir, ei darmacio ddwy flynedd yn ôl ac mae’n boblogaidd iawn ymysg pobl leol ac ymwelwyr sy’n mwynhau mynd am dro ar lwybrau’r coetir, megis y Cylchoedd a Dolenni.

Yn ôl Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Mike James, mae’r gwaith o wella’r maes parcio a’r llwybrau at y rhaeadrau wedi bod ar y gweill ers dwy flynedd.

“Mae’r maes parcio a’r ardal bicnic yn lle ardderchog gychwyn taith i ymweld â rhaeadrau’r ardal ac i ddringo i gopa Penpych, prif dirnod yn yr ardal," meddai.

Bydd y man eistedd cerrig yn fwy cadarn ac yn parhau’n hirach na’r hen feinciau pren a oedd yn cael eu fandaleiddio neu’n difetha yn y tywydd wrth heneiddio, ac maen nhw eisoes yn boblogaidd gyda’r trigolion.

Meddai Eddie Richards o Flaencwm, “Mae’r ardal bicnic yn boblogaidd iawn fel adnodd lleol a bydd y seddau newydd yn denu rhagor o ymwelwyr i’r ardal i archwilio’r goedwig a’r rhaeadrau.

“Mae’n lle hyfryd i eistedd ar ôl mynd am dro yn y goedwig.  Roedd angen seddau newydd yn lle’r hen feinciau a’r barbeciws.”

Llun: Ceri Nicholas o Dŷ Newydd yn mwynhau’r golygfeydd o’r fan eistedd cerrig newydd ger maes parcio coetir Penpych.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch coetir Penpych, cysylltwch â Mike James ar 0300 068 0225, symudol 07825 843253 e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk