Menu


Y gorffennol yn fyw mewn gwers hanes wahanol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 MEDI 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15655

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant Cwm Afan yn darganfod pa mor bwysig oedd coetir ar un adeg i dreftadaeth ddiwydiannol gyfoethog yr ardal.

Daw natur a hanes at ei gilydd ym Mharc Coedwig Afan lle mae grwpiau o blant ysgolion cynradd yn dysgu am y rhan yr oedd coed a choetir yn ei chwarae yn y diwydiant mwyngloddio pan oedd y cwm yn bwerdy’r Chwyldro Diwydiannol.

Daw Comisiwn Coedwigaeth Cymru â golygfeydd a sŵn tymhestlog diwedd y 18fed a dechrau'r 19eg ganrif yn fyw i'r plant yn Amgueddfa'r Glowyr yng nghanolfan ymwelwyr Afan.

Mae tîm Coetir ar gyfer Dysgu'r Comisiwn a’r gwirfoddolwyr sy’n rhedeg yr amgueddfa – llawer yn gyn lowyr – wedi ymuno i redeg teithiau tywys sy’n mynd â’r plant yn ôl i gyfnod pan oedd y cwm yn fwrlwm o weithgaredd.

Meddai Amy Phillips, sy’n gweithio fel Swyddog Addysg yn Afan, "Mae’r plant yn dysgu am bwysigrwydd coed a choetir ac am ein treftadaeth ddiwydiannol drwy gyflwyniadau a gemau rhyngweithiol.

“Yn ôl yn nyddiau’r Chwyldro Diwydiannol, roedd coed a choetir yn cynnal y diwydiant mwyngloddio drwy gyflenwi coed yn rheolaidd ar gyfer pyst pwll ac offer hanfodol.

“Ond mae’r plant hefyd yn dysgu am fanteision coetir i gymdeithas heddiw, megis sut y mae coed yn helpu i liniaru effeithiau newid hinsawdd ac yn darparu cynefinoedd i blanhigion ac anifeiliaid prin yn ogystal â mannau ar gyfer hamddena a mwyniant tawel."

Mae’r amgueddfa ei hunan yn cynnwys nifer o bethau a oedd yn gysylltiedig â’r diwydiant mwyngloddio, gan gynnwys tacsidermi o ferlyn pwll, lampau glowyr ac offer achub.  Mae arddangosfeydd eraill y tu allan i’r ganolfan yn cynnwys ystafell lampau a gefail gof.

Mae yna hefyd adeilad beiriannau, tramiau o wahanol byllau glo a winsh glorian ger maes parcio’r ganolfan ymwelwyr.  Llwyddwyd i gael arian ar gyfer adeilad i injan stem hanesyddol a gafodd ei hadeiladu’n gynnar yn yr 20fed ganrif ac sydd newydd ei hadnewyddu. 

Meddai Sarah Chapman, Swyddog Addysg a Marchnata’r Amgueddfa, “Roedd Cwm Afan, unwaith, yn feca i’r diwydiant glo; doedd yna ddim cymaint o wahanol fathau o lo ar gael yn unman arall ym maes glo’r De - o lo meddal, glo stem, glo lled galed a glo caled. 

"Daw hanes yn fyw wrth i’r plant brofi bywyd beunyddiol y rhai oedd yn gweithio yn y diwydiant mwyngloddio ac wrth i’r staff beintio darlun byw o dreftadaeth ddiwydiannol Cwm Afan a’r De’n gyffredinol."

Ym 1971 dynododd y Swyddfa Gartref Flaenau Cwm Afan yn Brosiect Datblygu Cymunedol ar ôl i’r pyllau gau ym 1970. Heddiw, does fawr ddim o olion y pyllau i’e gweld ac mae’r rhan fwyaf o’r tirlun pyllau glo wedi’i drawsnewid yn llwybrau cerdded a beicio.

Agorodd rhan gyntaf yr amgueddfa ym 1975 ond doedd yr agoriad swyddogol ddim tan fis Mehefin 1976.

Gall ysgolion archebu teithiau tywys drwy gysylltu â'r amgueddfa ar southwalesminers@btconnect.com, drwy ffonio 01639 851833 neu drwy ffonio Amy Phillips ar 0300 068 0200 i gael ymweliad â’r coetir ar y cyd. 

Llun: Parc Coedwig Afan lle daw hanes yr ardal yn fyw.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: amy.phillips@forestry.gsi.gov.uk