Menu


Llofnodi llyfrau yn Nant-yr-Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14651

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd awdur lleol sydd newydd gyhoeddi llyfr ar gemau naturiol canolbarth Cymru yn llofnodi copïau o’i waith yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant-yr-Arian ddydd Sadwrn (4 Mehefin).

Mae Anthony Griffiths yn mynegi ei gariad am yr ardal lle cafodd ei fagu yn ei lyfr ffotograffau diweddaraf, Elenydd – sef yr enw hynafol am ganolbarth Cymru y soniwyd amdano yn gyntaf yn y Mabinogion.

Mae canolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ond naw milltir i’r dwyrain o  Aberystwyth lle mae Anthony yn byw, ac yn safle delfrydol ar gyfer llofnodi ei lyfrau gan fod lle amlwg iddo yn Elenydd.

Mae dwy dudalen o’r llyfr yn sôn am yr hyn mae’r awdur yn ei ddisgrifio fel “canolfan hamdden coedwigaeth o fri, gyda bwyty, siop anrhegion a lle chwarae i blant, ardaloedd picnic a safleoedd i wylio adar”.

Gyda delweddau sy’n edrych allan dros y cwm am Aberystwyth ac un arall a dynnwyd o gerrig y Fuwch a’r Llo ger llynnoedd Pendam, mae’r llyfr yn amlygu’r llwybrau cerdded a seiclo a nodwyd ag arwyddion ac yn sôn am y ffrwd a oedd unwaith yn cyflenwi dŵr i’r gwaith plwm gerllaw.

Mae’r llyfr yn archwilio 26 ardal yng nghanolbarth Cymru, gan gynnwys Glaslyn a Bugeilyn, Pumlumon, Cwmystwyth, Cronfeydd Dŵr Cwm Elan, Cors Caron, Strata Florida a Phyllau Teifi.

Gellir prynu Elenydd yn siop y ganolfan ymwelwyr a ailagorwyd yn ddiweddar, yn gwerthu detholiad o lyfrau, anrhegion plant, mapiau, canllawiau lleol ac anrhegion eraill.

Mae’r llofnodi llyfrau yn un o nifer o ddigwyddiadau sydd i’w cynnal ym Mwlch Nant-yr-Arian. Am fwy o fanylion cysylltwch â’r ganolfan ar 01970 890453.

e-mail: gareth.owen@forestry.gsi.gov.uk