Menu


PÔr dedwydd yn ‘gyntaf’ yn y Coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14871

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Katherine Toft a Chris Gerrans wrthi’n paratoi am briodas “werdd” – drwy fod y pâr cyntaf i glymu’r cwlwm priodasol yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant. 

Bydd Katherine a Chris, sy’n byw dim ond milltir o’r Ganolfan yn Llwyn Onn gerllaw, yn gwneud eu haddunedau ger bron y cofrestrydd o Rhondda Cynon Taf yn y ganolfan boblogaidd sydd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yno ar ddydd Gwener, 26 Awst.

Cafodd y lleoliad yn y coetir, dim ond pum milltir o Ferthyr Tudful, drwydded i gynnal priodasau a seremonïau sifil yn gynharach eleni a daeth y pâr dedwydd ar draws y lleoliad unigryw ar ddamwain wrth chwilota’r we am ddiwrnod o hwyl teuluol i’w nithoedd. 

Ar ôl dweud “Gwnaf” o flaen 26 o aelodau agos y teulu a chyfeillion yn neuadd gynhadledd y ganolfan, bydd cwmni’r briodas yn mwynhau gwledd o bysgod a sglodion yn y caffi, wedi ei weini gan yr arlwywyr arobryn ar y safle, Arlwyo Just Perfect.

Cyfarfu’r ddau naw mlynedd yn ôl wrth weithio yn siop lyfrau Prifysgol Morgannwg, lle roeddent wrthi’n astudio. 

Yn dilyn y neithior, bydd cerddoriaeth Ciwba yn atseinio drwy’r coetiroedd o amgylch gyda dosbarth salsa gyda’r nos i’r gwesteion.

Dywedodd rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, Sam Detheridge, “Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i droi Garwnant yn rhan bwysig o’r gymuned ac rydym wrth ein boddau ein bod yn cynnal diwrnod arbennig Katherine a Chris.

“Mae’r bobl leol wedi bod yn gefnogol dros ben ers i’r ganolfan ailagor yn dilyn ailwampio sylweddol ac edrychwn yn ein blaenau at weld Garwnant yn rhan o lawer mwy o ddigwyddiadau hapus yn y dyfodol.”

Mae’r cyfleusterau ar y safle yn cynnwys canolfan wybodaeth, neuadd addysg/cyfleuster cynadledda, bwyty, llwybrau cerdded wedi’u huwchraddio (yn cynnwys llwybr cerdded pob gallu), llwybrau beiciau mynydd, parc beiciau, chwaraefan antur a llwybr pos anifeiliaid.

Bydd priodas y pâr dedwydd yn achlysur lleol go iawn – byddant yn treulio’u mis mêl yng ngwesty Nant Ddu, ychydig i lawr y ffordd!

NODIADAU I OLYGYDDION

Am fwy o wybodaeth am Ganolfan Ymwelwyr Garwnant, ewch i www.forestry.gov.uk/garwnant neu cysylltwch â Sam Detheridge ar 0300 068 0300, e-bost sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar  www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk