Menu


Plant yn mwynhau coetiroedd Cymru yn y gaeaf

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 IONAWR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13201

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dros 3,000 o blant wedi ymweld ‚ choetiroedd Cymru y gaeaf hwn fel rhan o gyfres o ymweliadau a drefnwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Roedd y digwyddiadau wedi’u hanelu at blant o dair i saith oed, ac roeddynt yn cael eu harwain gan un o Swyddogion Addysg y TÓm Coetiroedd ar gyfer Dysgu.

Roedd thema arbennig i bob ymweliad, gan gynnwys helpu anifeiliaid y goedwig i ddod o hyd i SiŰn Corn mewn pryd ar gyfer y parti Nadolig; dysgu o ble y mae coed Nadolig yn dod; a gwneud addurniadau allan o ddefnydd wedi’i ailgylchu.

Ar ddiwedd yr ymweliad, rhoddwyd anrheg i bob un o’r plant, sef cwdyn rhoddion wedi’i wneud o gotwm a oedd yn cynnwys llyfr nodiadau, pensiliau lliw, cit ar gyfer tyfu coeden Nadolig a cherdyn Nadolig gyda gweithgareddau arno.

Meddai Sue Williams o’r TÓm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, "Pan gafodd y tÓm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ei sefydlu gyntaf, roedd yn anodd cael ysgolion i ymweld ‚’r coetiroedd yn ystod misoedd y gaeaf.

"Mae’r ymweliadau Nadolig hyn wedi bod yn ffordd wych o annog ysgolion i ddefnyddio’r coetiroedd fel lleoliad awyr agored ar gyfer dysgu ar yr adeg hon ar y flwyddyn.

"Mae’r ymweliadau wedi dod yn hynod o boblogaidd, ac mae’r lleoedd yn cael eu cymryd yn fuan iawn – bydd rhai ysgolion yn trefnu lle mor gynnar ‚ mis Mehefin!"

Gofynnir i’r athrawon lenwi ffurflen werthuso ar Űl pob ymweliad, ac mae’r adborth yn dangos bod yr athrawon yn rhoi gwerth mawr ar ansawdd y digwyddiadau a phroffesiynoldeb y staff.

Meddai un o’r athrawon a fynychodd un o’r digwyddiadau hyn yn Ne Cymru, "Roedd y gweithgareddau yn addas iawn ar gyfer disgyblion, ac roeddynt yn llwyddo i ddal eu dychymyg. Roeddynt yn mwynhau cael lle a rhyddid i archwilio’r goedwig."

Nodiadau i Olygyddion

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,00 hectar (311,00 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar

Mae’r tÓm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ‚ Sue Williams, Arweinydd y TÓm, ar 0300 068 0300.†www.forestry.gov.uk/wales†neu ganMary Galliers, Swyddog Gwybodaeth, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.†

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk