Menu


Ffair briodasau yng Ngarwnant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14472

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful, yn cynnal ei ffair briodasau gyntaf erioed ar ddydd Sul 10 Ebrill.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gyd-drefnu gan y cwmni arlwyo Just Perfect Catering, a’r cwmni trefnu ffeiriau priodas, Eternity with Love.

Bydd darparwyr gwasanaethau priodasol lleol, megis darparwyr ceir, gwisgoedd a bwyd, yn mynychu’r digwyddiad.

Yn ogystal, bydd cyfle gan ymwelwyr i ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Garwnant, sydd bellach yn lleoliad ar gyfer cynnal ciniawau priodas a phartneriaethau sifil.

Ac, fel ysgogiad ychwanegol i ymweld â’r ffair, bydd y cwpwl cyntaf yn y digwyddiad i archebu Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar gyfer eu cinio priodasol neu bartneriaeth sifil yn cael defnyddio’r lleoliad yn rhad ac am ddim. Bydd pob archeb arall sy’n cael ei wneud ar y dydd yn derbyn gostyngiad gwerth 10% ar logi’r lleoliad.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli Canolfan Ymwelwyr Garwnant. Dywedodd rheolwr y ganolfan, Sam Detheridge, "Mae Garwnant wedi’i lleoli mewn 400 erw o goedwig ac mae’n lle hyfryd ac anarferol i gynnal eich cinio priodas.

"Rwy’n gobeithio bydd nifer o gyplau lleol yn mynychu’r digwyddiad er mwyn cael mwy o wybodaeth ynghylch cynnal eu cinio priodas yn lleoliad diweddaraf Bannau Brycheiniog ac i gwrdd â chyflenwyr gwasanaethau priodasol."

Bydd y ffair ar agor rhwng 11:00 a 16:00. Mynediad am ddim, yn cynnwys canapés cyfarch a siampaen ar gyrraedd. Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar yr A470, pum milltir i’r gogledd o Ferthyr Tudful.

Am fwy o wybodaeth, ewch at www.eternitywithlove.co.uk neu cysylltwch â Chanolfan Ymwelwyr Garwnant ar 01685 722481.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae oddeutu 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goed. Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd berchen ar 38% o’r cyfanswm hwn (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth ariannol i berchnogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth trwy ddarparu trwyddedau cwympo coed.

Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ynghylch coedwigoedd Cymru o www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk