Menu


'Robin Hood' Cymru’n ysbrydoli llwybr cerfluniau coedwig ganoloesol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13753

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd llwybr cerfluniau newydd a gafodd ei ysbrydoli gan hanes canoloesol Llanrwst yn cael ei gyflwyno yng nghoedwig Gwydyr ar ddydd Gwener (Gorffennaf 2).

Mae un o’r cerfluniau ar y llwybr yn talu teyrnged i Robin Hood go iawn Cymru - Dafydd ap Siencyn - a oedd yn byw gyda’i fyddin o ddilynwyr yn y goedwig sy’n edrych allan dros y dref.

Mae un arall yn cynnwys tri thŵr wyth troedfedd yr un, wedi eu creu allan o foncyffion hen goed derw, ac fe’u hysbrydolwyd gan farddoniaeth o’r bymthegfed ganrif a ysgrifennwyd gan Tudur Penllyn er clod i Siencyn.

Cafodd y cerfluniau eu comisiynu gan y grŵp cymunedol,  Cymru Lloegr a Llanrwst a’r asiantaeth gelf gyhoeddus Safle, ac fe’u crëwyd gan yr artistiaid Megan Broadmeadow a Mari Gwent, a fu’n gweithio yn yr ardal am 18 mis.

Ysbrydolwyd Megan a Mari gan chwedl Siencyn i greu’r llwybr cerfluniau, Llwybr-y-Ceirw, sy’n dathlu hanes a threftadaeth gyfoethog Llanrwst yn y goedwig sy’n cael ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r llwybr yn tarddu o’r chwedl ganoloesol bod y ceirw a oedd yn byw yn y goedwig ar un adeg wedi symud i’r dref ar ôl i’r trigolion ffoi i’r goedwig i ddianc rhag y brwydrau ffyrnig a oedd yn bla arnynt.

Ysbrydolwyd cerflun Megan, sef Ysbardun, gan ddarganfyddiad ysbardun marchogaeth Siencyn ei hun, sydd i’w weld yn Eglwys Sant Grwst  yn awr. Replica mawr pren yw’r Ysbardun, wedi ei wneud allan o un goeden sy’n gorwedd yng nghalon y llwybr, ar hyd llwybr hynafol y credir i Siencyn ei farchogaeth ar un adeg,

Dywedodd, "Roedd harddwch cywrain yr arf, o’i gymharu â’i ddefnydd mewn brwydrau ffyrnig, wedi fy llenwi â synnwyr o hanes ac fe’m hysbrydolwyd i greu darn o waith a oedd yn ei ddwyn yn ôl i’r goedwig o’r lle y daeth ar un adeg."

Mae gwaith Mari’n cynnwys tri thŵr wyth troedfedd, wedi eu creu o foncyffion coed derw hynafol, mewn parch at y farddoniaeth a’r gerddoriaeth a ysgrifennwyd am y dref.

Yn ogystal ag awdl  Penllyn i Siencyn mae’r tyrau, a elwid Derw dôl yw dy dyrau di (y deri tal yw dy amddiffynfeydd) yn cynnwys testun o ddarn o farddoniaeth arall gan T. Glynn Davies ynghyd â chân gan y band Y Cyrff, Cymru Lloegr a Llanrwst, wedi eu cerfio yn y boncyffion.

Dywedodd Mari, "Mae’r cerfluniau, sy’n sefyll mewn llecyn anrhydeddus gan edrych allan dros y dref, yn cynrychioli parhad a datblygiad traddodiad Cymraeg yr ardal sydd â’i wreiddiau yn ddwfn yng nghoedwig Gwydyr."

Dywedodd Ian Jenkins, aelod o Gymru Lloegr a Llanrwst, ei fod yn gobeithio y byddai’r cerfluniau’n ysbrydoli pobl i ddathlu ac archwilio hanes y dref.

"Rydym yn dathlu ysbryd heriol Llanrwst a’r berthynas symbiotig a fu rhwng pobl y dref a’r goedwig. Yn ogystal, mae’r gwaith yn dathlu bywyd un o arwyr Llanrwst ei hun - Dafydd ap Siencyn – sy’n destun balchder i’n grŵp cymunedol," ychwanegodd.

Mae’r llwybr cerfluniau yn dilyn rhan o Lwybr Cerdded y Fonesig Mary ac wedyn llwybrau cyhoeddus i Gaerdroea, sef labyrinth sy’n cael ei redeg gan y gymuned lle cynhelir cynyrchiadau theatr awyr agored. Yn ogystal, mae’n bosibl ymuno â’r llwybr o faes parcio ceir Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngwydyr Uchaf.

Dywedodd Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru Tim Gordon-Roberts, "Ynghyd â mwynhau prydferthach coedwig Gwydyr fel y mae heddiw, bydd pobl bellach yn gallu cysylltu â’u gorffennol hudol."

Bydd grŵp cymunedol arall, sef grŵp Golygfa Gwydyr, yn gwneud y gwaith cynnal a chadw ar y llwybr a dywedodd ei reolwr Roger Davies, ei fod yn gobeithio y byddai dadorchuddio’r cerfluniau yn cynrychioli cychwyn perthynas newydd rhwng trigolion y dref a’r goedwig.

"Rydym yn gobeithio y bydd y llwybr yn annog pobl i fanteisio ar fyw mor agos at lecyn cyhoeddus mor drawiadol," ychwanegodd.

Ynghyd â dylunio ac adeiladu’r cerfluniau, cyflwynodd Megan a Mari nifer o ddigwyddiadau wedi eu hanimeiddio gan gynnwys gorchuddio sgwâr y dref â thyweirch a thrawsnewid ffenestri siopau i sgriniau ffilm.
Pennawd: Un o’r cerfluniau sy’n dathlu hanes Llanrwst

NODIADAU AT OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r adran o’r llywodraeth sy’n gyfrifol am lunio polisïau coedwigaeth ac sy’n rheoli’r 126,000 hectar(311,000 erw) o goedwigoedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Mae’r llwybr oddeutu tair milltir ar ei hyd ac yn gymysgedd o ffyrdd coedwig a llwybrau cyhoeddus, a rhai ohonynt yn dringo’n serth i Gaerdroea. Mae’r llethr cyfan tua 220 o fetrau.

Ymgynghoriaeth gelf gyhoeddus annibynnol yw Safle a ffurfiwyd yn 2007 drwy gyfuno’r Asiantaeth Gelf ac Adfywio a Chywaith Cymru (Artworks Wales). Roedd ffurfio Safle yn creu un o’r sefydliadau celf cyhoeddus mwyaf yn y DU ac yn cadarnhau Cymru fel grym arweiniol yn natblygiad ymarfer celf cyhoeddus yn y DU ac yn rhyngwladol.

Ariannwyd y prosiect hwn  dan gynllun "Stiwdio Safle" gan gynnig cyfle i artistiaid weithio mewn safleoedd cymunedol a chyhoeddus.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect ewch i wefan, www.safle.com
Mae mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru i’w gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: tim.gordon-roberts@forestry.gsi.gov.uk