Menu


Garwnant yn paratoi at y Nadolig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14263

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd y Nadolig yn dod yn gynnar i Garwnant wrth i’r ganolfan hon o eiddo Comisiwn Coedwigaeth Cymru baratoi ar gyfer dathlu’r ŵyl ar ôl bwlch o bedair blynedd.  

Cafodd y ganolfan, sydd wedi’i lleoli tua phum milltir o Ferthyr Tudful a 14 o Aberhonddu, ei chau ar gyfer gwaith adnewyddu ym 2006. Mae bellach wedi ailagor, ac mae’r staff yn edrych ymlaen at wneud i fyny am yr amser a gollwyd.

Gall ymwelwyr brofi hwyl yr ŵyl yn ystod y nosweithiau Nadoligaidd a gynhelir bob nos Lun hyd at 20 Rhagfyr.

Dewch i ymuno â staff y ganolfan ar gyfer canu carolau ac i fwynhau’r  danteithion Nadolig a ddarperir gan y cwmni arlwyo Just Perfect Catering rhwng 6 ac 8 yr hwyr.

Bydd cyfle i gynhyrchu eitemau tymhorol megis cardiau Nadolig a thorchau neu addurniadau ar gyfer y goeden y penwythnos hwn (4 a 5 Rhagfyr) a hefyd o Ddydd Sadwrn, 18 Rhagfyr hyd Ddydd Mercher, 22 Rhagfyr, pan gynhelir ffair grefftau Nadolig (o 11 y bore hyd 4 y prynhawn).

Bydd mynediad i’r ffair yn ddi-ddâl, ond codir tâl bychan am y gweithgareddau. Os nad yw hyn yn ddigon i godi archwaeth ar gyfer yr ŵyl, cynhelir Gŵyl Fwyd Nadolig yn y ganolfan ar Ddydd Sadwrn, 11 Rhagfyr.

Gall ymwelwyr greu eu hamper Nadolig eu hunain o gynnyrch Cymreig o safon uchel wedi’i ddewis gan Just Perfect Catering, neu gallant brynu eitemau unigol a fydd yn gwneud anrhegion perffaith.

Meddai Sam Detheridge, rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, “Bydd Garwnant yn mynd i ysbryd y Nadolig gyda’r rhaglen wych hon o ddigwyddiadau dydd a chyda’r nos, a gobeithiwn y bydd pawb yn dod draw i fwynhau eu hunain.”

Mae gan y ganolfan newydd raglen lawn o ddigwyddiadau ar gyfer 2011. Ewch i  www.forestry.gov.uk/garwnant i gael rhagor o fanylion neu ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Garwnant ar 0300 068 0300 neu anfonwch e-bost at sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk