Menu


O’r fferm deuluol i goedwigoedd canolbarth Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15040

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Ifan Jones yn enghraifft arall o’r cysylltiadau cryfach sy’n datblygu rhwng ffermio a choedwigaeth yng Nghymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n targedu ffermwyr gyda grant plannu coed newydd mewn ymdrech i gyflawni targed Llywodraeth Cymru o greu 100,000 hectar o goetir newydd yn ystod yr ugain mlynedd nesaf.

Ac yn awr mae Ifan, sy’n dod o deulu sydd wedi ffermio tua 800 erw o dir ar gyrion pentref Llanuwchllyn ers i’w hen-daid ei brynu, yn dechrau ar yrfa gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae Ifan, sy’n 25 mlwydd oed, newydd gael swydd fel crefftwr coedwig ar ôl cwblhau prentisiaeth gyda’r Comisiwn, sy’n rheoli 126,000 hectar (311,000 erw) o goetir ar ran Llywodraeth Cymru.

Bydd Ifan yn helpu i ofalu am Goedwig Hafren - sy’n 13,000 hectar o faint, neu tua 130 cilometr sgwâr – yn Llanidloes, gan sicrhau bod y cyhoedd yn gallu mwynhau tirwedd hyfryd canolbarth Cymru.

Ynghyd â Hugh Lewis, y crefftwr coed arall, bydd Ifan yn codi ac yn atgyweirio ffensys, clirio llwybrau troed a hawliau tramwy ac yn gwneud ystod o waith cadwraethol. Dywedodd Ifan: “Ar ôl gweithio fel prentis yng Nghoedwig Dyfi, ger Machynlleth, rwyf wedi datblygu’r sgiliau ac wedi ennill y cymwysterau i wneud mwy a mwy o waith yn y goedwig.

“Rwy’n edrych ymlaen at ymarfer y sgiliau hyn yng nghanolbarth Cymru fel rhan o waith Comisiwn Coedwigaeth Cymru i wneud ein coetiroedd yn llefydd croesawgar a hygyrch lle mae’n bosibl i bobl ymlacio a mwynhau’r golygfeydd godidog.”

Cyn ymuno â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, gweithiodd Ifan am gyfnod byr fel mecanydd i gwmni peirianneg sifil Jones Bros yn Rhuthun.

Dywedodd Jim Ralph, rheolwr ardal leol Hafren Comisiwn Coedwigaeth Cymru: “Bydd cyflogi Ifan yn ein galluogi ni i barhau i ddatblygu ein gweithgareddau stiwardiaeth coedwig yng nghanolbarth Cymru.

“Bydd yn sicrhau ein bod yn gallu cynnal safonau’r gwaith ac yn galluogi i’r gwaith gael ei gwblhau yn gyflym ac yn effeithlon gan dîm o ddau.”

Capsiwn: Ifan yn sefyll wrth arwydd Coedwig Hafren.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3% o Gymru wedi’i orchuddio gan goetiroedd. O’r cyfanswm hwn, mae Llywodraeth Cymru’n berchen ar 38% (126,000 hectar/311/000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r adran sy’n gyfrifol am reoli’r coetiroedd hyn ar ran Llywodraeth Cymru.

Am fwy o wybodaeth am Goedwig Hafren, cysylltwch â Jim Ralph ar 01686 411043, 07815 186996 neu jim.ralph@fprestry.gsi.gov.uk.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch coetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, 07788 190922 neu clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jim.ralph@forestry.gsi.gov.uk