Menu


Prosiect y celfyddydau’n dal harddwch coetiroedd Whitestone

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 GORFENNAF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15532

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae pobl gydag iechyd meddwl neu gorfforol gwan yn cipio harddwch coetiroedd Whitestone yn Nyffryn Gwy mewn cyfres o sesiynau celf.

Mae oedolion a theuluoedd sydd sy’n cael trafferth i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol ac i gael blas ar yr awyr agored yn ymweld â choetiroedd gydol mis Mehefin a Gorffennaf i ddangos mewn clai, golosg a defnyddiau naturiol eraill sut y maen nhw’n gweld y tirlun.

Mae’n rhan o brosiect Celfyddyd Coedwig sy’n cael ei redeg gan Arts Alive Wales mewn cydweithrediad â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hardd Llywodraeth Cymru rhwng Trellech a Llandogo.

Bydd artistiaid ar ymweliad, megis yr ysgrifennwr Mike Church, hefyd mewn rhai sesiynau i ysbrydoli’r rhai oedd yn cymryd i ddefnyddio’u dychymyg wrth edrych ar y byd naturiol o’u cwmpas.

Sesiynau’r haf yw ail ran y prosiect a ddechreuodd yn yr hydref 2011 ac sy’n cael ei gyd ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Cynhelir y sesiynau yn Whiteston o gwmpas cylch o foncyffion yn y goedwig, a thân yn cael ei gynnau yn ei ganol yn aml fel rhan o sesiynau Ysgol Goedwig. Mae croeso arbennig i’r tân ar ddyddiau oerach wrth i’r coetir newid yn ôl y tymhorau.

Meddai Miranda Thomason, arweinydd y prosiect, “Mae’r rhai sy’n cymryd rhan wrth eu bodd yn adeiladu a chynnau’r tân ac eistedd mewn cylch i siarad a rhannu bwyd a diod. 

“Rydyn ni’n canolbwyntio ar greu awyrgylch hamddenol a chefnogol a helpu pawb, gan gynnwys y gofalwyr, i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu cyfrannu.”

Mae’r gweithgareddau creadigol a’r awyrgylch gyfeillgar yn taro deuddeg gyda’r cyfranogwyr, y gofalwyr a’r rhieni, ond yr atyniad mwyaf yw ysblander lleoliad Whitestone. 

Meddai Richard Gable, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae coetiroedd Dyffryn Gwy yno i bawb eu mwynhau ac mae wedi bod yn brofiad gwych galluogi mwy o oedolion a theuluoedd bregus i fwynhau’r lle bendigedig hwn.”

Llun: Becky, aelod o brosiect Celfyddyd Coedwig, yn edrych ar yr harddwch o’i chwmpas gyda’i gofalwraig Annette.

NODIAU I OLYGYDDION

Elusen gelfyddydol yw Arts Alive Cymru sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, yn enwedig y rhai sydd lleiaf abl i wneud hynny ac sydd â bywydau llwm. I ganfod rhagor am brosiectau a gweithgareddau Arts Alive Wales, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr, Justine Wheatley ar 01873 811579, e-bost info@artsalivewales.org.uk neu ymweld â www.artsalivewales.org.uk

Am ragor o wybodaeth ar goetiroedd Dyffryn Gwy, cysylltwch â Richard Gable ar 01291 627412, symudol 07789 653882, e-bost Richard.gable@forestry.gsi.gov.uk Am ragor o fanylion ar goetiroedd yn Nyffryn Gwy, ymwelwch â www.forestry.gov.uk/wales

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: richard.gable@forestry.gsi.gov.uk