Menu


Ffrindiau Sin Corn yn rhoi help llaw iddo

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 IONAWR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13205

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mentrodd plant o chwe ysgol o bob rhan o Sir Ddinbych allan i’r oerfel yr wythnos ddiwethaf gan ymweld Choed Bod Petrual a choedwig Rhyd y Gaseg mewn ymateb i apl “Canfod Sin Corn” Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar l i Sin Corn fynd ar goll yn y goedwig.

Bu ysbiwyr ifanc Sin Corn yn helpu i chwilio amdano, gan ei fod wedi mynd ar goll yn y goedwig ar l cyrraedd yn rhy gynnar ar gyfer parti Nadolig anifeiliaid y coetir.

Unwaith y daeth i’r amlwg bod Sin Corn wedi mynd ar goll yn y goedwig, anfonodd Ffion Picsi’r Coed, sef Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru Ffion Hughes, SOS er mwyn sicrhau eu bod wedi dod o hyd i Sin Corn mewn pryd ar gyfer parti Nadolig yn y goedwig.

Gan gynrychioli tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, rhoddodd Ffion ei chlustiau pigfain amdani er mwyn bod yn dywysydd wrth i blant o Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern, Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd, Ysgol Betws Gwerfil Goch, Ysgol Llanfair, Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr ac Ysgol Clocaenog wisgo eu hesgidiau cerdded a’u dillad cynnes er mwyn chwilio am Sin Corn.

Ar l gwrando ar chwedl am barti Nadolig anifeiliaid y coetir, rhoddodd y plant eu sgiliau ymchwilio ar waith gan ddilyn cliwiau Sin Corn a’r llwybr drwy’r goedwig.

Yna gwnaethant gymryd yr amser i roi cynnig ar adeiladu cartrefi dros dro er mwyn darparu cysgod a chadw anifeiliaid coetir a oedd wedi cyrraedd yn gynnar ar gyfer y parti Nadolig yn gynnes. Gan ddefnyddio dail yr hydref, plu a rhai sticeri Nadoligaidd, gwnaeth y plant hetiau Nadolig thema coetir iddynt eu gwisgo dros dymor yr ŵyl.

Daeth yr helfa am Sin Corn i ben pan ddaeth y plant o hyd i Sin Corn yn cymryd seibiant ar l ei amserlen brysur yn ddwfn yng nghanol y goedwig. Yn ddiolchgar am eu hymdrechion, talodd Sin Corn am eu diwydrwydd drwy roi anrheg fach i bob plentyn.

Derbyniodd bob un o’r plant fag cotwm o roddion yn cynnwys llyfr nodiadau, pensilau lliwio, pecyn tyfu coeden Nadolig a cherdyn gweithgareddau Nadolig.

“Diolch i gymorth y plant roeddem yn gallu dod o hyd i Sin Corn mewn pryd ar gyfer parti Nadolig anifeiliaid y coetir a sicrhau y bydd hwyl y Nadolig i’w gael yng nghoetiroedd ysblennydd Cymru,” meddai Ffion.

“Dan gysgod ac yn prysur newid, ble y cewch yn well ar gyfer anturiaeth ddysgu Nadoligaidd na’r goedwig? Rwy’n meddwl y byddai Sherlock Homes yn falch ohonynt.”

Nodiadau i Olygyddion

Mae’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cyflwyo profiadau dysgu yn y coetir ar hyd a lled Cymru, yn ategu’r broses o ddatblygu a chyflwyno Ysgol y Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am 320,000 o erwau (130,000 ha) o goedwigoedd cyhoeddus y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen arnynt. Mae Coed Bod Petrual yn goedwig y mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn berchen arni.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru Ffion Hughes ar 0300 068 0300, rhif symudol 07831 401 666.

e-mail: ffion.hughes@forestry.gsi.gov.uk