Menu


Coedwigwyr yn apelio am gymorth i ddal ‘troseddwyr olew coginio’

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14406

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwigwyr blin yn apelio am gymorth i ddarganfod pwy sydd wedi gollwng casgenni yn cynnwys olew coginio a sbwriel arall yng Nghoedwig Sant Gwynno.

Cafodd dros 22 o gasgenni glas – tua hanner ohonynt yn cynnwys olew coginio – eu gollwng ger nant mewn coedwig boblogaidd, a gallent fod wedi achosi difrod difrifol i’r amgylchedd.

Bu staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru a chontractwyr yn cael gwared â’r llanastr, y credant iddo gael ei adael yma yn ystod y penwythnos gan rywun nad yw’n hidio dim am yr amgylchedd.

Daethpwyd o hyd i’r sbwriel, a allai fod wedi llygru’r dŵr, ar ochr y ffordd rhwng Llanwynno ac Ynys-y-bŵl ger Pistyll-goleu.

Dywedodd Karl Charlton, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, fod llawer iawn o bobl yn defnyddio Coedwig Sant Gwynno ar gyfer gweithgareddau hamdden tawel.

“Mae ein staff yn gweithio’n galed er mwyn cadw’r goedwig yn lle ble gall pobl fwynhau cefn gwlad ac mae’n drist iawn gweld bod ychydig o bobl hunanol yn ei chamddefnyddio yn y modd hwn,” meddai.

“Mae’n rhaid i ni atal y troseddwyr hyn sy’n dinistrio cefn gwlad. Hoffem glywed gan unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth a allai ein helpu i ddarganfod pwy sydd wedi gollwng y sbwriel hwn er mwyn i ni allu cymryd camau priodol drwy’r llysoedd.”

Dywedodd Karl fod Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ystyried bod gollwng sbwriel yn anghyfreithlon yn fater difrifol iawn, a bod gan y llysoedd yr hawl i ddirwyo neu garcharu’r sawl a geir yn euog o’r drosedd hon ac i atafaelu eu cerbydau.

Mae gwybodaeth a gafwyd gan y cyhoedd wedi helpu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, mewn cydweithrediad â’r heddlu ac Asiantaeth yr Amgylchedd, i erlyn sawl un yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y sbwriel a gafodd ei ollwng yng Nghoedwig Sant Gwynno, a fyddech cystal â chysylltu â’r Rhingyll Andrew Scourfield, Swyddog Troseddau Coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 01633 580234, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

e-mail: karl.charlton@forestry.gsi.gov.uk