Menu


Disgyblion yn cael golwg fanwl ar yrfa mewn coedwigaeth

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13816

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dau ddisgybl o Ysgol Beddoes, Llanandras wedi bod ar wythnos o brofiad gwaith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru gan gyfarwydd â beth yw bod yn goedwigwr.

Roedd y ddau ddisgybl 15 oed, sef Dean Hadfield a Jess Morris, wedi treulio eu lleoliad allan o gwmpas coedwig Maesyfed lle y dysgon nhw am y ffordd mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n edrych ar ôl eu coetiroedd y mae’n eu rheoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Dean a Jess wedi treulio diwrnod yng nghwmni’r tîm cynaeafu, yn arsylwi ar y modd mae coed yn cael eu cwympo ar gyfer pren a sut mae’r tir yn cael ei baratoi ar gyfer plannu coed newydd.

Galwodd y Coedwigwr Colin Cresswell am eu cymorth i wneud gwaith cynnal a chadw ar y blychau adar ac ystlumod sydd wedi eu gosod yng Nghoedwig Maesyfed er mwyn darparu cartrefi ar gyfer bywyd gwyllt.

Yn dilyn hyn, aethant yn ôl i’r ysgol am y diwrnod lle ymunodd y ddau â’r Coedwigwr Addysg Kate Elias mewn digwyddiad Ysgol Goedwig gyda 17 o blant o Ysgol Gynradd Treowen.

Dywedodd Nick Whythe, Rheolwr Ardal Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r sector coedwigaeth yn cyflogi miloedd o bobl yng Nghymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol ar draws ystod eang o swyddi proffesiynol.

"Drwy gynnig profiad gwaith i ddisgyblion lleol fel Dean a Jess, gallwn roi syniad iddynt o’r cyfleoedd gyrfaol sydd i’w cael gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a’r sector coedwig yn gyffredinol."

Llun: Coedwigwr Addysg Kate Elias (chwith) gyda Jess Morris a Dean Hadfield

NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Rheolir Parc Coedwig Cwm-carn gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae coetiroedd yn gorchuddio oddeutu 14% o Gymru. Mae 38% o’r coetiroedd (sef 126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cynnig cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy gyhoeddi trwyddedau cwympo coed.

Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac yn cyfrannu at agenda’r goedwigaeth ryngwladol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â choetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 030 0057

e-mail: marius.urwin@forestry.gsi.gov.uk