Menu


Myfyrwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot yn mynd yn wyrdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 CHWEFROR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13333

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae myfyrwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot wedi plannu 140 o goed yng Nghoedwig Creunant er mwyn codi arian i gefnogi gwaith eu Grŵp Menter Ifanc ac i wrthbwyso eu hallyriannau carbon.

Treuliodd y saith myfyriwr, o Adran Astudiaethau Cyn-alwedigaethol y Coleg, brynhawn cyfan gydag aelodau staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn plannu 140 o goed Sbriws Sitca yng nghoetiroedd Cynulliad Cymru yng Nghoedwig Creunant yng Nghwm Dulais ger Castell-nedd.

Mae’r myfyrwyr yn aelodau o Grŵp Menter Ifanc o’r enw ‘Trash 2 Cash’ sy’n gwneud cynhyrchion allan o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu i’w gwerthu yn y Coleg.

Codwyd dros 100 yn sgil y digwyddiad plannu coed, a defnyddir yr arian i brynu defnyddiau ar gyfer gwaith y grŵp. Meddai Vincent Hopkins, sy’n aelod o ‘Trash 2 Cash’, "Rydym yn Grŵp Menter Ifanc ymrwymedig a brwdfrydig ac rydym yn credu yn yr egwyddor o ‘leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu’.

"Roedd ein hymrwymiad yn amlwg yn ystod y digwyddiad plannu coed yng Nghoedwig Creunant. Gweithiodd yr holl fyfyrwyr yn galed iawn a chawsant brynhawn difyr a buddiol yng nghwmni staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

"Fe wnaethom ni fwynhau’r profiad yn fawr, ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dilyn ein hesiampl ac yn mynd yn wyrdd – mae’n haws nag yr ydych chi’n ei feddwl!"

Dywedodd Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r gwaith plannu coed a wnaed gan y myfyrwyr hyn yn dangos bod coetiroedd Cymru yn ganolbwynt ar gyfer gwaith cymunedol ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer menter.

"Roeddem yn falch iawn o groesawu’r myfyrwyr a chefnogi eu hymdrechion i godi arian."

Pennawd ar gyfer y llun: Myfyrwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot gyda staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ystod y digwyddiad plannu coed yng Nghoedwig Creunant.

NODIADAU I OLYGYDDION
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.


Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, 0300 068 0300, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk