Menu


Gweld y sÍr yng Ngarwnant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 TACHWEDD 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15725

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd y sêr allan yng Ngarwnant yn ddiweddarach y mis yma - na, nid Brad Pitt nac Angeleina Jolie, ond Sirius ac Aldebaran!

Bydd cyfle i ymwelwyr weld sêr go iawn mewn digwyddiad mawr edrych ar y sêr yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ger Merthyr Tudful ddydd Sadwrn, 17 Tachwedd.

“Rydyn ni’n cynnal y digwyddiad i hyrwyddo ymwybyddiaeth o awyr dywyll,” meddai rheolwr Awyr Dywyll Cymru, Allan Trow.

“Rydyn ni’n gobeithio cael gwahanol fathau o delesgopau i’r ymwelwyr gael golwg ar y planedau a’r gwrthrychau cyffrous sy’n ddwfn yn yr awyr megis galaethau a nifylau.”

Mae Awyr Dywyll Cymru’n addysgu’r cyhoedd ynghylch llygredd golau a’i effeithiau. Rhan o hynny yw cynnig gweithgareddau i bobl allu edrych ar awyr y nos gyda chymorth sylwebyddion gwybodus a gweld sut y mae rhyfeddod a harddwch awyr y nos yn diflannu drwy lygredd golau.

Yn ogystal â thelesgopau, bydd planetariwm symudol Awyr Dywyll Cymru yno – profiad o gael trochiad ynghanol rhyfeddodau cysawd yr haul. Bydd sioeau’n cael eu cynnal yn y planetariwm pob 45 munud yn y min nos a bydd sgwrs hefyd ar ysblander y galaeth gan seryddwr arbenigol.

“Er fy mod, wrth gwrs, yn drist na fydd Brad yno, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at godi ymwybyddiaeth o awyr y nos ac o’i golygfeydd anhygoel,” meddai Rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, Sam Detheridge.

“Rydyn ni hefyd eisiau codi proffil Garwnant fel safle bosibl Darganfod Awyr Dywyll.”

Bydd y noson allan i’r teulu’n rhedeg o 6pm hyd at 10pm ac mae mynediad am ddim, er y bydd tâl o £2 y person i fynd i mewn i'r planetariwm.

Am ragor o wybodaeth ynghylch edrych ar y sêr, cysylltwch ag Allan Trow, Awyr Dywyll Cymru a 01443 523260.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant, ffoniwch 01685 387456 neu ymweld â gwefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk