Menu


Sgowtiaid arloesol yn camu i’r coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15277

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dwy fintai o Sgowtiaid yn gweithio i ennill eu Bathodyn Coedwigwr gan fentro i goetiroedd gerllaw i wneud gwrthrychau defnyddiol o frigau sydd i'w cael ar hyd y llwybrau ac ochrau ffyrdd.

Gofynnodd y ddwy fintai o Sgowtiaid, 2il Rhiwbeina a 1af Abercarn, i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru am ganiatâd i gasglu brigau i wneud 'polion' - yr enw a roir i frigau moel - o goetiroedd Abercarn a Gwyddon ger y pentrefi Abercarn a Chwmcarn yng nghymoedd De Cymru.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw megis siswrn tocio, llif bwa, tocwyr a bwyeill bach bychan, bydd y Sgowtiaid yn rhwymo’r brigau gyda’i gilydd â rhaff i wneud dodrefn ac offer gwersylla eraill.

Mae’r gelfyddyd o ddefnyddio rhaffau a brigau coed gyda’i gilydd i adeiladu unrhyw beth o stondinau golchi, byrddau a chadeiriau i strwythurau mwy megis pontydd a thyrau yn cael ei galw’n ‘arloesi’.

Daw’r enw o arfer peirianwyr militaraidd yn y 18fed a 19eg ganrif o fynd o flaen y fyddin i ‘arloesi’ llwybr a allai olygu adeiladu pontydd a thyrau o raffau a choed.

Meddai’r Rhodiwr Cymunedol Emma Louise Felkin, “Roeddwn i’n falch iawn o roi caniatâd i’r Sgowtiaid gasglu brigau o’r llwybrau ac ochrau'r ffyrdd.

“Bydd hynny o gymorth i gadw’r llwybrau trwy’r coetiroedd yn glir a hefyd, gobeithio, yn eu helpu nhw i werthfawrogi’r coetiroedd.”

Llun: Lynn, Arweinydd y Sgowtiaid, yn goruchwylio’r Sgowtiaid yn gwneud trestl pren a allai cael ei ddefnyddio fel sail i bethau megis pontydd a thyrau.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch coetiroedd Abercarn a Gwyddon, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, symudol 07824 857541.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk