Menu


Plant yn mwynhau Gemau Groegaidd!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 TACHWEDD 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15756

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth dros 100 o blant ysgolion cynradd i fwynhau Parc Gwledig Porthceri ger y Barri ym Mro Morgannwg ac i gymryd rhan mewn Gemau Olympaidd hynafol yn y coetir.

Ymunodd plant o ysgolion cynradd Romilly, Eagleswell, St Joseff, y Rhws a Sain Tathan â rhodwyr y parc a staff Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth am ddiwrnod o gystadlaethau yn y goedwig.

Cafodd y plant eu rhannu i lwythau Groegaidd hynafol, gan gynnwys y Spartaniaid, Atheniaid, Corinthiaid, Thebiaid a Megaraniaid, i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn cyfuno ethos Ysgol Goedwig gyda’r thema Olympaidd.

Roedd cyfle iddyn nhw gymryd rhan mewn llu o gemau hwyliog, o helfa chwilotwyr coetir, taflu gwaywffon cyll, hwpla helyg, naid coeden ffawydd a her pont rhaffau.

Meddai’r Swyddog Addysg, Sheena O’Leary, sy’n cydlynu grŵp clwstwr Menter Addysg Coedwig y Fro ac a drefnodd y digwyddiad, “Roedd y plant yn cysylltu â hen hanes wrth ddysgu am y llwythau ac mae’n gwneud lles i’w hiechyd corfforol i fod yn fywiog a chael hwyl yn yr awyr agored.”

Cadwodd y llwythau eu hysbryd yn uchel yn ystod y dydd drwy goginio yn y goedwig a chanu o gwmpas y tân. Cyflwynwyd medalau cwci pren aur, arian ac efydd wedi’u gwneud yn arbennig i aelodau’r llwyth a enillodd.

Meddai Mel Stewart, rhodwyr ym Mhorthceri, “Roedden ni’n yn wirioneddol lwcus gyda’r tywydd.  Dim ond dwywaith oedd yn rhaid i ni gysgodi yn ein tipis. “Mae’r plant a’r staff oedd yn cymryd rhan yn ysbrydoliaeth. Mae pawb ar ei ennill!”

Daeth y diwrnod yn bosibl drwy grant o £250 gan Fenter Addysg Goedwig yng Nghymru i grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig Bro Morgannwg at gostau’r digwyddiad.

Llun: Plant o Ysgol Gynradd Romilly yn dangos eu medalau.

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sheena.o'leary@forestry.gsi.gov.uk