Menu


Digwyddiad dychrynllyd yn Nant-yr-Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15008

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal digwyddiad Nos Galan Gaeaf “dychrynllyd” yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant-yr-Arian yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd synau rhyfedd i’w clywed yn y nos wrth i’r rhai hynny sy’n ddigon dewr fentro allan i’r tywyllwch a cherdded o gwmpas y llyn ger y ganolfan boblogaidd hon, sydd naw milltir o Aberystwyth.

Bydd un o dywyswyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cyd-gerdded â’r ymwelwyr wrth iddynt droedio ar hyd Llwybr y Barcud - ond pwy a ŵyr pa bethau arswydus a welant ar hyd y ffordd?

Cynhelir y teithiau cerdded ar Nos Wener, 28 Hydref a Nos Sadwrn, 29 Hydref, a byddant yn gadael y ganolfan ymwelwyr bob 20 munud o 6 o’r gloch yr hwyr hyd 7.40.

Bydd yn rhaid archebu a thalu am y tocynnau ymlaen llaw, a’r gost fydd £5 y pen.  Bydd hyn yn cynnwys tâl am barcio’r car a bwydydd megis cŵn poeth, teisennau, ffrwythau a dewis i lysieuwyr.

Meddai Sarah Cookson, y llefarydd lledrithiol ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae coedwigoedd yn gallu cynnig llawer o gyfleoedd i bobl fwynhau eu hunain, ac os ydych chi’n hoffi teithiau gwyllt a gwallgof, yna dyma’r digwyddiad i chi!

"Gallwch ddod mewn gwisg ffansi os dymunwch, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad sy’n addas ar gyfer y tywydd.  A dewch â thors gyda chi hefyd, os ydych chi’n meddwl y bydd hyn o gymorth i chi allan yn y tywyllwch.”

Ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Bwlch Nant-yr-Arian ar 01970 890453 i drefnu dyddiad ac amser.

Ymholiadau gan y cyfryngau i Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sarah.cookson@forestry.gsi.gov.uk