Menu


Ewch yn wyllt yng Ngarwnant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13938

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd ymwelwyr â Garwnant yn cael y cyfle i gwrdd â rhai o’r anifeiliaid sy’n byw yn y goedwig yn ystod penwythnos Pethau Gwyllt a gynhelir yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru wrth law i sôn am y gwahanol gynefinoedd sy’n darparu cartrefi delfrydol i lawer o’n bywyd gwyllt a byddant yn dangos sut y gallwn ni helpu i ofalu amdanynt.

Cynhelir y penwythnos Pethau Gwyllt ar Ddydd Sadwrn, 28 Awst a Dydd Sul, 29 Awst yn y goedwig o gwmpas y ganolfan ymwelwyr newydd sydd bum milltir y tu allan i Ferthyr Tudful a 14 milltir o Aberhonddu.

Gallwch gymryd rhan mewn helfa trychfilod bach yn ogystal, neu gallwch gymryd arnoch eich bod yn un o anifeiliaid y goedwig ac adeiladu ffau i chi ei hun.

Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu dysgu sut i wneud blychau adar a gweision y neidr a sut y wneud creaduriaid allan o foch coed, a llawer mwy.

Bydd yr holl weithgareddau ar gael o 11am tan 5pm ac mae’r cyfan yn ddi-dâl ar wahân i dâl parcio o £2 am bob car am y diwrnod.

Cyn y penwythnos Pethau Gwyllt, cynhelir arddangosfa newid hinsawdd yn y ganolfan ymwelwyr hon a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a fydd yn tynnu sylw at rôl coed yn y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang.

Bydd yr arddangosfa ddi-dâl ar agor o Ddydd Sadwrn, 14 Awst hyd at Ddydd Sul, 22 Awst, o 10am tan 4pm, a bydd yn cynnwys arddangosiadau rhyngweithiol ar gyfer plant ac oedolion.

Cafodd canolfan ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru ei hail-agor yn swyddogol yn ddiweddar gan Elin Jones, y Gweinidog Materion Gwledig, ar ôl bod ar gau am bron dair blynedd wrth i waith adnewyddu sylweddol gael ei wneud.

Mae yma ganolfan wybodaeth newydd sbon, neuadd addysg / cyfleuster cynadledda, tŷ bwyta, llwybrau troed wedi’u huwchraddio (gan gynnwys llwybr troed pob gallu), llwybrau beicio mynydd, parc beiciau, lle chwarae antur a llwybr pos anifeiliaid.

Mae’r tŷ bwyta / siop goffi yn cynnig amrywiaeth dda o fwyd poeth ac oer, diodydd a hufen iâ, a ddarperir gan Just Perfect Catering.

Ewch i www.forestry.gov.uk/garwnant i gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau yng Ngarwnant, neu ffoniwch 0300 068 0300.