Menu


Mae Merlin yn mynd yn ôl i’r Fforest Fawr hudol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14691

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n lleoliad hudol, felly nid oes rhyfedd y cafodd Fforest Fawr ei defnyddio fel cefndir wrth i bedwaredd gyfres rhaglen boblogaidd BBC, Merlin, fynd yn ei blaen yn ddiweddar.

Nid yw criwiau ffilm ac enwau adnabyddus yn rhywbeth newydd i’r coetir a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ger Castell Coch ar gyrion Caerdydd, oherwydd ei fod wedi ymddangos ar Torchwood, y gyfres sy’n deillio o Dr Who y BBC.

Canolbwyntiodd ffilmio’r ychydig o episodau cyntaf cyfres newydd Merlin ar ardal o Fforest Fawr a adnabyddir yn lleol fel ogofau’r tair arth –  cyfres o dyllau bach, canolig a rhai mwy sydd mewn gwirionedd yn fynedfa i hen fwynfeydd haearn.

Mae rhan o’r twll mwy wedi’i orchuddio o hyd gan byrit haearn ffug, sy’n atgof o’r cyfnod pan ymddangosodd ar gyfres deledu 1989 y BBC Prince Caspian Voyage of the Dawn Treader.

Caiff y coetir hefyd ei ddefnyddio gan grŵp Ysgol Goedwig  a defnyddiwyd cylch boncyffion a grëwyd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’r Comisiwn Coedwigaeth ar y Llwybr Cerfluniau ar gyfer golygfa o dân yn y gyfres newydd, sydd i’w dangos y flwyddyn nesaf.

Mae’r Fforest Fawr yn goetir hynafol sydd yn bennaf â choed ffawydd a llarwydd Siapaneaidd ac mae’n ardal boblogaidd ar gyfer ymlacio, munudau yn unig i ffwrdd o’r brifddinas.

Dywedodd Ceidwad y Goedwig Emma Louise Felkin, “Ar adeg hon y flwyddyn mae llawer o’r coetir wedi’i orchuddio gan glychau’r gog a garlleg gwyllt. Gall ymweliad gael effaith hudol ar ein hiechyd a’n lles - rwyf yn sicr y byddai Myrddin yn ei gymeradwyo!”

Pennawd: Ogofau’r tair arth lle cafodd golygfeydd ar gyfer cyfres newydd Merlin eu ffilmio.

I gael mwy o wybodaeth am Fforest Fawr, cysylltwch ag  Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824857541.

Dylid cyfeirio ymholiadau’r cyfryngau at swyddog y wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk