Menu


Coedwigoedd yn cael agor gyda chymorth gwirfoddolwyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14769

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i agor llwybr coetir ar gyfer pobl i'w fwynhau yn Ne Cymru drwy fwrw ati i glirio llwybr troed a oedd wedi cael eu hadennill gan natur.

Cafodd  Comisiwn Coedwigaeth Cymru  gefnogaeth 15 o gynorthwywyr o Wirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Prydain a dreuliodd tri diwrnod yn gweithio ar y llwybr caeedig sy'n rhedeg o Fferm Brynhill ger Llys-faen, Caerdydd i Goed Llwyn Celyn, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru, ychydig i'r gogledd o Gaerdydd.

Dywedodd Emma Louise Felkin coedwigwr cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Roedd y llwybr wedi tyfu'n wyllt ac roedd nifer o goed wedi disgyn dros y llwybr, gan ei gau a'i wneud yn anodd cerdded arno.

"Fe fuom wrthi am dri diwrnod yn strimio, torri llwyni a choed i glirio'r llwybr er mwyn i ymwelwyr fedru ei fwynhau unwaith eto."

Unwaith oedd y llwybr wedi cael ei glirio fe aeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ati i wella'r mynediad ymhellach drwy gael gwared ar ffens i alluogi pobl i barhau i gerdded fewn i goetir cyfagos Coed Coesau Whips.

Fel canlyniad i hyn fe agorwyd nifer o deithiau cerdded braf droellog drwy gymysgedd o goed llydanddail a chonwydd, ac yn ddiweddar mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd wedi tarmacio y maes parcio yn Llwyn Celyn.

Mae'r coetiroedd hefyd yn gartref i'r Ridgeway Rides, detholiad o lwybrau ceffylau sy'n cael eu rhedeg gan Ddiogelwch a Chyfleusterau ar gyfer Marchogion (SAFE), Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Am fwy o wybodaeth ar hamdden yng Nghoed Llwyn Celyn a Choed Coesau Whips, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824 857541.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk