Menu


Cynllun Niwbwrch yn cael ei arddangos

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14090

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru'n gwahodd preswylwyr i roi eu barn ar ddogfen ddrafft o Gynllun Rheolaeth Coedwig Niwbwrch fydd yn penderfynu sut fydd y coetir arbennig yn cael ei warchod yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Fe fydd yna sesiwn galw heibio terfynol yn cael ei gynnal yn Athrofa Pritchard Jones yn Niwbwrch ar ddydd Llun (18 Hydref) rhwng 3.00pm a 7.00pm, pan fydd staff CC Cymru ar gael i drafod prif egwyddorion y cynllun.

Dywedodd John Browne, sy'n arwain tîm cynllunio CC Cymru, "Rydym yn  falch iawn o'r cynllun yma ac yn teimlo ei fod yn dathlu pa mor bwysig yw'r safle.

"Mae'r cynllun yn rhoi darlun manwl o sut fyddwn yn rheoli'r goedwig yn ystod y pum mlynedd nesaf ac mae'n amlinellu sut ydym am i'r goedwig edrych yn y 50 mlynedd nesaf."

Os ydych yn dymuno darllen y cynllun llawn, gellir dod o hyd iddo ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru  www.forestry.gov.uk/wales yna dilynwch y cyswllt i gymunedau a Phartneriaeth Gyswllt Niwbwrch.

e-mail: john.browne@forestry.gsi.gov.uk