Menu


Mynediad gwell i geffylau i goedwig Garw

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15132

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Diolch i waith Comisiwn Coedwigaeth Cymru, bydd yn fwy diogel i ferlotwyr fynd i goedwig sydd wedi bod yn cael ei thargedu gan feicwyr modur, oddi ar y ffordd, anghyfreithlon.

Mae beicio anghyfreithlon yn broblem gynyddol yng Nghoedwig Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr, sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru, gan roi defnyddwyr eraill y goedwig mewn perygl ac achosi niwsans i drigolion gerllaw.

Mae’r rhwystrau a godwyd i atal y beicwyr wedi’u fandaleiddio ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gweithio gyda'r heddlu lleol i atal beicio modur oddi ar y ffordd yn yr ardal.

Fodd bynnag, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi dangos ei benderfyniad i gadw mynediad i ddefnyddwyr cyfreithlon fwynhau’r coetir poblogaidd.  Mae wedi gosod camau drosodd newydd i geffylau ym Mhontrhyl a chryfhau’r llwybr ceffylau.

Meddai Rebecca O’Dowd, Goruchwylydd Coetiroedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae coetiroedd yn lle cyffrous y mae pawb yn gallu eu mwynhau ac mae galluogi pobl i ddefnyddio coedwigoedd yn gyfreithlon yn bwysig iawn i ni.

“Ni fydd lleiafrif o ddefnyddwyr anghyfreithlon hunanol yn ein rhwystro rhag darparu mynediad diogel i ferlotwyr i’r coetir.”

Bydd y camau drosodd newydd yn golygu y bydd merlotwyr yn gallu mwynhau 1,000 ha o dir merlota agored yng nghoedwig Garw.

Pennawd: Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Jonathan Price yn edrych ar un o’r camau drosodd newydd i geffylau.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch Coedwig Garw, cysylltwch â Rebecca O’Dowd ar 0300 068 0245, symudol 07899 067183, e-bost rebecca.o’dowd@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: rebecca.o'dowd@forestry.gsi.gov.uk