Menu


Meysydd parcio’r goedwig ar agor yn ystod y Nadolig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 RHAGFYR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15777

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd meysydd parcio Coedwig Niwbwrch yn cael ei agor yn rhannol dros wyliau’r Nadolig i alluogi ymwelwyr i fynd am dro a chael gwared â phwysau ychwanegol yr Ŵyl.

Mae’r gwaith i droi’r goedwig, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, fewn i’r brif gyrchfan awyr agored yn rhedeg yn gynt na’r disgwyl, gyda’r contractwyr Brodyr Jones o Ruthun yn gwneud pob ymdrech i alluogi prif feysydd parcio'r traeth, trigolion a Chwningar i fod ar agor yn ystod adeg y Nadolig.

Dywedodd Simon Phillips, Rheolwr Prosiect Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Rydym yn awyddus i ddarparu gymaint â phosibl o lefydd parcio yn ystod bythefnos gwyliau’r Nadolig, gan ein bod yn sylweddoli pa mor boblogaidd yw Niwbwrch ar hyn o bryd.”

Bydd 250 o fannau parcio ar gael yn prif faes parcio’r traeth, yn ogystal â’r toiledau. Bydd mynediad yn rhad ac am ddim o ddydd Sadwrn, 22 Rhagfyr tan ddydd Sul 6 Ionawr, 2013 a bydd y parc ar agor rhwng 8.00am a 5.00pm. Bydd y rhwystrau yn cael eu gosod tu allan i’r amserau hyn ar gyfer dibenion diogelwch.

Hefyd, bydd deiliaid allwedd ffob unwaith eto yn medru gyrru eu ceir cyn belled â maes parcio’r Cwningar heb unrhyw gyfyngiad amser o’r 6 Ionawr hyd nes bydd y gwaith wedi cael ei orffen.

Bydd y prif faes parcio ar gau unwaith eto o’r 7 Ionawr i ganiatáu’r gweddill o’r gwaith i gael ei wneud yn ddiogel a chyflym, gyda’r bwriad o lansiad mawr o’r goedwig ar ei newydd wedd yn ystod gwyliau’r Pasg.

NODIADAU I OLYGYDDION

Am fwy o wybodaeth am brosiect Datblygu Hamdden Niwbwrch, cysylltwch â Simon Phillips Rheolwr Prosiect ar 0300 068 0300, symudol 078768 40397, e-bost  simon.phillips@forestry.gsi.gov.uk

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: simon.phillips@forestry.gsi.gov.uk