Menu


Fandaliaid oddi ar y ffordd yn hyrddio atalfeydd y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14622

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r lluniau hyn yn dangos yr eithafon y bydd fandaliaid oddi ar y ffordd sy’n gwibio o amgylch cefn gwlad ar feiciau modur a cherbydau 4x4 yn barod i fynd iddynt er mwyn gwneud eu gweithgarwch peryglus.

Mae’r delweddau graffig a dynnwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn dangos y difrod a achoswyd gan fandaliaid a hyrddiodd atalfeydd a ffens fetel ar ben Rhodfa Goedwig Cwmcarn oddi ar Dir Comin Maen Mynydd mewn ymgais i gael mynediad i gefn gwlad.

Gwnaethant dynnu’r grid gwartheg i gerddwyr hanner ffordd allan o’r tir a ataliodd pobl a oedd yn cerdded ar hyd yr hawl tramwy cyhoeddus rhag defnyddio’r fynedfa.

Achosodd y fandaliaid £850 o ddifrod yn eu bwriad i wneud eu gweithgarwch gwrthgymdeithasol, sy’n achosi helynt yng nghefn gwlad ac yn rhoi bywydau defnyddwyr eraill y goedwig mewn perygl.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i fynd i’r afael â throseddwyr a gall unrhyw un sy’n cael ei erlyn yn llwyddianus am fynd oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon neu achosi difrod maleisus wynebu dirwy drom a cholli eu cerbyd.

Dywedodd Rheolwr Coetiroedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Andrew Powell, “Nid yw’r bobl sy’n cymryd rhan yn y gweithgarwch hwn yn meddwl am ddiogelwch y cyhoedd sy’n mwynhau ein coetiroedd na’r difrod maent yn ei achosi i’r amgylchedd.

“Yn y diwedd, y treth-dalwr sy’n gorfod talu’r bil i atgyweirio’r difrod maent yn ei achosi ac rydym yn apelio am unrhyw wybodaeth am bwy a allai fod wedi gwneud hyn fel y gallwn ei alw i gyfrif.”

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â swyddfa leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 02920 886863 neu rif ffôn yr heddlu ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys ar 101.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk