Menu


Colwyn yn hyrwyddo neges newid hinsawdd y Comisiwn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13781

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

* Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru*

Bydd y ffordd mae coed yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i ymladd newid hinsawdd yn cael ei egluro ym mhabell Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno Colwyn, coeden gyfeillgar a fydd yn egluro sut mae coed yn dal carbon deuocsid, yn cloi’r carbon ac yn anfon yr ocsigen i’r atmosffer.

Mae wyneb llawen Colwyn yn ymddangos ar bosteri ym mhabell CC Cymru sy’n arddangos sut mae carbon yn cael ei gloi’n ddiogel o’r golwg gan goed.

Bydd ymwelwyr yn gallu mesur cylchedd rhai boncyffion coed ac yna defnyddio’r “gyfrifiannell gŵl” i ddangos faint o garbon mae pob coeden yn ei storio.

Bydd yna hefyd flocyn metr sgwâr o bren, ac ail un gyda “blociau pren” ffôm y gall plant chwarae â hwy wrth iddynt ddysgu neges ddifrifol am y nodweddion cloi carbon sydd gan bren.

Bydd cardiau cloi carbon i fynd â hwy yn datgelu bod blocyn bychan pum centimetr wrth bum centimetr yn cloi’r allyriadau a gynhyrchir gan bethau fel rhewgell o radd “A” mewn tair awr. 

Syniad y blociau yw dangos bod coed yn cadw carbon yn y cynnyrch pren a wneir ohonynt ar ôl iddynt gael eu torri, neges sy’n cael ei hatgyfnerthu gan dŷ ffrâm bren sydd wedi ei godi yn y babell.

Gall plant hefyd gymryd yr “Her Cloi Carbon” lle gallant ennill dewis o gemau teuluol pren drwy gael stampiau o'r gweithgareddau cloi carbon a chyflwyno cerdyn ym manc carbon y Comisiwn. 

Bydd bagiau o bethau da i’r ymwelwyr i’w helpu i gofio am eu hymweliad ag arddangosfeydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r “grym tynnu” sydd gan goed.

Lleolir tîm Grantiau a Rheoleiddio CC Cymru ym mhafiliwn Llywodraeth Cynulliad Cymru a byddant yn cynnig cyngor ar wneud ceisiadau am grantiau i blannu mwy o goed. 

Eleni fydd y flwyddyn gyntaf ar faes y sioe heb bafiliwn CC Cymru ers iddo gael ei agor gan y Frenhines yn 1983. Mae’r pafiliwn, golygfa gyfarwydd wrth fynedfa’r adran goedwigaeth, wedi ei dynnu oddi wrth ei gilydd fesul coedyn i’w ailgodi fel adeilad hyfforddiant coedwigaeth ger y Bontnewydd ar Wy.

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: clive.davies@forestry.gsi.gov.uk