Menu


Drwy’r eira mawr a’r rhew

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 IONAWR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13241

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd gweithiwr coedwigaeth a ymunodd ’r Comisiwn Coedwigaeth yn ystod eira mawr 1963 yn ymddeol mewn tywydd tebyg iawn.

Dechreuodd Andy Phillips weithio yng Nghoedwig Neroche ger Taunton ym mis Mawrth 1963. Ddiwedd Chwefror, bydd yn ymddeol o’i waith gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar l 47 mlynedd o wasanaeth.

Meddai Andy, "Rydw i’n cofio fy niwrnod cyntaf yn y gwaith fel petasai ddoe. Roedd yn rhaid i mi frwydro drwy’r eira mawr ar fy meic er mwyn cwrdd ’r coedwigwr lleol i gael gwybod beth oedd fy nyletswyddau.

"Mae’n bosib na fyddai gen i swydd drannoeth pe na bawn i wedi mynd i’r gwaith!"

Ar l dangos ei ddycnwch ar y diwrnod cyntaf hwnnw, dechreuodd Andy ar yrfa hir ac amrywiol gyda’r Comisiwn Coedwigaeth.

Bu’n gweithio mewn sawl maes yn y diwydiant coedwigaeth, yn amrywio o blannu coed i gynnal coedwigoedd ar safleoedd y Comisiwn Coedwigaeth yn Lloegr a’r Alban.

Ym 1972, daeth i weithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae wedi’i leoli yng Nghoedwig Clocaenog ger Rhuthun, ac mae’n gyfrifol am oruchwylio plannu coed mewn coetiroedd cyhoeddus yng ngogledd-ddwyrain a chanolbarth Cymru.

Y gaeaf hwn, mae Andy yn gyfrifol am ofalu bod 650,000 o goed – gan gynnwys llarwydd, ffynidwydd Douglas, sbriws Sitka, derw a chyll – yn cael eu plannu. Sut bynnag, fel ym mis Mawrth 1963 pan ddechreuodd weithio, mae’r tywydd yn cael effaith andwyol ar weithrediadau coedwigaeth ac mae wedi amharu’n fawr ar y rhaglen blannu.

Meddai Andy, "Alla i ddim cofio cyfnod oer mor hir hwn ers y gaeaf cyntaf hwnnw gyda’r Comisiwn Coedwigaeth.

"Rydym wedi bod yn cael trafferth hyd yn oed i gyrraedd y lleoedd lle rydym i fod i blannu coed oherwydd y rhew a’r eira.

"Rydym yn gobeithio dechrau plannu yn gynnar ym mis Chwefror – a chael rhaw i mewn i’r pridd cyn i mi ymddeol!"

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (311,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales neu gan Mary Galliers, Swyddog Gwybodaeth, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: matthew.park@forestry.gsi.gov.uk