Menu


Bethan ddim yn cyffroi wrth gwrdd ’r ystlum

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13789

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n ymddangos nad yw Bethan Shaw wedi cyffroi rhyw lawer wrth gwrdd ag ystlum yn ystod digwyddiad Diwrnod Mawr Natur ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Daeth Bethan, sy’n ddwyflwydd oed, ac Esther ei mam, wyneb yn wyneb ag Ystlum Mawr – sef yr ystlum mwyaf ym Mhrydain, y mae lled ei adenydd yn ymestyn hyd at 400mm – yn ystod diwrnod o hwyl ac antur a gynhaliwyd i ddathlu bywyd gwyllt Eryri fel rhan o Wythnos Bioamrywiaeth Cymru.

Yn ogystal, roedd Chris Hall o Gymdeithas Mamolion Eryri wedi dod ag ystlum lleiaf Prydain – yr Ystlum Lleiaf – gydag ef am y diwrnod i ganolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ger Dolgellau.

Bu ymwelwyr yn dysgu sut y mae coetiroedd yn darparu cynefinoedd bywyd gwyllt hanfodol ar gyfer amrywiaeth eang o anifeiliaid megis dyfrgwn, ystlumod, cregyn gleision perlog dŵr croyw, morgrug coed blewog a phathewod.

Cawsant gyfle i chwilio am gliwiau bywyd gwyllt drwy ddilyn olion mamolion ac arwyddion eraill o fywyd, megis baw dyfrgwn a storfeydd bwyd llygod y coed yng nghwmni Rob Strachan o Gymdeithas Mamolion Eryri.

Rhai o’r digwyddiadau eraill a gynhaliwyd yn ystod y dydd oedd adeiladu blychau nythu ar gyfer adar a blychau i ystlumod ynghyd â gwneud bwydwyr adar allan o gonau pinwydd a modelau o was y neidr gyda’r RSPB.

Yn ogystal, bu John Taylor o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwneud taith dywys drwy’r coed i ddangos i ymwelwyr sut i adnabod coed ac i ddysgu i beth y gellir defnyddio’r pren.

Y grwpiau eraill a fu’n cymryd rhan yn Niwrnod Mawr Natur oedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Mawr Natur, cysylltwch â Hilary Malyon, Ceidwad Canolfan Ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 01341 440747.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: hilary.malyon@forestry.gsi.gov.uk