Menu


Gwobrwyo dawn greadigol Alex

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13385

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae arlunydd ifanc o Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd, wedi ennill cystadleuaeth dynnu lluniau yr oedd plant o ddeugain ysgol yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan ynddi.

Cyflwynwyd y wobr i Alex Williams, sy’n chwech a hanner oed, gan Ffion Hughes, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Roedd y gystadleuaeth yn seiliedig ar ymweliadau ’r goedwig yn ystod mis Rhagfyr dan ofal tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Roedd yr ymweliadau hyn yn rhan o’r apl ‘Dewch o hyd i Sin Corn’. Bu’r plant yn chwilio am Sin Corn yng nghwmni Ffion y Picsi, a chawsant gyfle i fwynhau helfa drysor Nadoligaidd hudol ac adeiladu cysgodfannau bach ar gyfer anifeiliaid y goedwig.

Ar l iddynt ddychwelyd i’r ysgol, cawsant wahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dynnu lluniau ac i wneud llun a oedd yn portreadu’r hyn yr oeddynt wedi’i weld a’i wneud yn y goedwig.

Meddai Ffion Hughes, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Roedd dros bedwar cant o blant o ysgolion ar draws Gogledd Cymru wedi cystadlu, ac roedd y dasg o feirniadu yn un anodd iawn.

"Mae llun Alex wedi llwyddo i gyfleu hud a lledrith y diwrnod ac roedd yn sefyll allan ym marn y beirniaid.

"Hoffwn ddiolch i’r plant i gyd am gymryd rhan a hoffwn longyfarch Alex."

Mae Alex wedi ennill cwdyn o bethau da iddo ef ei hun ynghyd bws am ddim gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a fydd yn galluogi’r dosbarth i wneud ymweliad arall ’r goedwig yn ystod yr haf.

Pennawd ar gyfer y llun: Alex Williams, enillydd y gystadleuaeth, yn derbyn ei wobr gan Ffion Hughes.

Nodiadau i Olygyddion

Mae tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0300