Menu


Diwrnod hyfforddi ‘coed glas’ yn chwarae plant i Sheena

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14621

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gwnaeth Sheena O’Leary, sy’n Swyddog Addysg gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, ddefnydd da o’i diwrnod hyfforddiant “coed glas” yn ddiweddar, rai dyddiau cyn rhoi genedigaeth i’w phlentyn cyntaf.

Ymunodd Sheena â’i chydweithwyr o’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yng nghanolfan ymwelwyr Garwnant ger Merthyr Tudful i drosglwyddo sgiliau gwaith coed i blant a phobl ifanc.

Defnyddiodd Sheena, sy’n disgwyl ers wyth mis, ei diwrnod olaf yn y gwaith i droi boncyff ffawydd mawr yn stôl bedair troed - ac yna, naw diwrnod yn ddiweddarach, rhoddodd enedigaeth i fachgen bach o’r enw Aled Peter Phillips, a oedd yn pwyso 7 bwys 6 owns. 

Meddai, “Yn fy ngwaith i, rydw i wedi hen arfer dysgu pobl eraill am werth tyfu coed a’u cynaeafu i gynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion coed.

“Yn sgil y diwrnod hyfforddiant hwn, cefais gyfle i roi’r hyn yr ydw i wedi bod yn ei bregethu ar waith, ac i gynhyrchu rhywbeth a fydd yn gyfleus iawn i eistedd arno, a minnau a phlentyn bach i ofalu amdano!”

Bu aelodau o’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn dysgu sut i ddefnyddio meinciau plaenio, bwyeill ac offer llaw eraill i droi darnau o goed yn gynhyrchion defnyddiol megis bwydwyr adar ac offerynnau cerdd, dan oruchwyliaeth Scott Blytt Jordens o Dragonfly Creations.

Gan ddefnyddio boncyffion newydd eu torri – neu foncyffion glas – dangosodd Scott pa mor hawdd yw hollti coed i wneud nifer o gynhyrchion drwy ddefnyddio’r technegau a’r offer cywir.

Bydd y cwrs gweithio gyda choed glas yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer rhaglenni Ysgol Goedwig a chyrsiau hyfforddi Arweinwyr Ysgol Goedwig, gan y bydd y prosiectau a ddysgir yn gallu cael eu cwblhau gan ddysgwyr dros nifer o sesiynau.

Bydd y sgiliau hyn yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer cyflwyno sesiynau i grwpiau oedran hŷn, yn ogystal â phlant.

Meddai Carol Travers, rheolwr y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn Ne Cymru,  “Mae aelodau’r tîm wedi bod yn gofyn am y math hwn o ddatblygiad proffesiynol ers peth amser, ac roedd yn brofiad gwerth chweil.

“Mae wedi rhoi hyder i’r tîm cyfan i weithio gyda choed glas ac i drosglwyddo’r sgiliau a ddysgir i’r grwpiau niferus yr ydym yn gweithio gyda hwy mewn coetiroedd ar draws Cymru.”

Pennawd: Sheena O’Leary yn creu stôl bren ar ei diwrnod olaf yn y gwaith.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk