Menu


Llwybrau beicio mynydd i ymddangos ar y teledu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13818

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd llwybrau beicio mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru gyfle i serennu pan ffilmiwyd Ride Guide, rhaglen beicio mynydd teledu SKY, ym Mharc Coedwig Afan ger Castell-nedd a Choedwig Cwm-carn ger Casnewydd.

Bu’r ceidwaid yn dangos llwybrau beicio mynydd Parc Coedwig Afan i Jay Hoots a Darcy Turenne, cyflwynwyr Ride Guide, a aethant ymlaen i roi cynnig ar Lwybr y Wal, Lefel White a Skyline ar gyfer y rhaglen.

Aeth y cyflwynwyr yna ymlaen i Goedwig Cwm-carn lle cawsant eu ffilmio yn beicio ar hyd Llwybr y Twrch cyn gorffen ar Y Mynydd, llwybr i-lawr-allt eithafol 1.8km o hyd.

Mae Ride Guide yn darlledu i 60 miliwn o gartrefi mewn 60 o wahanol wledydd ar sianel chwaraeon eithafol teledu SKY. Mae’r rhaglen i’w gweld hefyd ar awyrennau Air Canada ac ar-lein drwy dros 30 o wefannau arbenigol.

Meddai Carl Denham, Ceidwad Beicio Mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Roedd yn anrhydedd mawr i groesawu’r rhaglen deledu boblogaidd hon i ffilmio yng nghoedwigoedd Afan a Chwm-carn.

"Bydd dangos ein llwybrau beicio mynydd ar deledu ar draws y byd yn ffordd wych o hysbysebu’r cyfleoedd hamdden cyffrous a gynigir gennym yma yn ne Cymru."

Bydd yr eitemau o Barc Coedwig Afan a Choedwig Cwm-carn yn cael eu darlledu ar sianel chwaraeon eithafol teledu SKY yn ddiweddarach eleni.

Pennawd ar gyfer y llun: Jay Hoots (yn y blaen) a Darcy Turenne, cyflwynwyr Ride Guide, ym Mharc Coedwig Afan.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: carl.denham@forestry.gsi.gov.uk