Menu


Plant yn darlunio bywyd gwyllt y goedwig ar faner

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13693

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant o uned anghenion arbennig Tŷ Arran yn Ysgol Gynradd Dolgellau wedi darlunio golygfeydd a seiniau Parc Coedwig Coed-y-Brenin ar faner liwgar.

Cafodd amrywiaeth gyfoethog y bywyd gwyllt yn lleoliad Comisiwn Coedwigaeth Cymru - o’r adar yn y coed i’r pysgod yn Afon Eden - ei chofnodi i gyd ar y faner a grëwyd gyda help yr artist Anna Evans.

Mae’r plant yn ymwelwyr rheolaidd i barc y goedwig, lle mae aelodau tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu y Comisiwn yn trawsnewid y coetiroedd o amgylch yn ystafell ddosbarth awyr agored ysgogol.

Gwnaethant gyflwyno’r faner las a gwyrdd lachar, a wnaethant i ddathlu agoriad llwybrau’r parc ar gyfer pob gallu, i swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru Nicola Maysmor cyn cychwyn ar daith gerdded synhwyraidd yn y coetiroedd.

Dywedodd yr artist Anna Evans, "Roedd gweithio gyda’r plant yn wych. Recordiais i nhw’n siarad am yr hyn a welsant ac a glywsant yng Nghoed-y-Brenin ac wedyn buom yn brysur am ddeuddydd yn gwrando ar y recordiadau, yn peintio ac yn creu collage."

Dangosir rhai o’r plant gyda’r faner mewn llun yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed- y-Brenin, ynghyd â Nicola Maysmor a’r Rheolwr Hamdden, John Taylor.

Nodiadau i Olygyddion

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran yn y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r tîm Coetiroedd ar Gyfer Dysgu’n darparu profiadau dysgu a leolir yn y coetir ar gyfer tua 20000 o blant bob blwyddyn ledled Cymru, yn cynnal datblygiad a darpariaeth Ysgol y Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

e-mail: nicola.maysmor@forestry.gsi.gov.uk