Menu


Sin Corn yn ei chychwyn hi i’r goedwig wrth i’r diwrnod mawr nesu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15147

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd mwy na 2,000 o blant o bob rhan o Gymru yn lapio’n gynnes ac yn mynd allan i’w coedwigoedd lleol i gwrdd â Siôn Corn y mis hwn.

Mae grotos coetir yn cael eu hadeiladu yng Ngogledd Cymru/De Cymru/ ym Mwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth wrth i staff addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru gynyddu’r cynnwrf drwy droi coetiroedd Llywodraeth Cymru fewn i wlad aeafol Bydd aelodau o’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnal ystod o weithgareddau Nadoligaidd llawn hwyl, megis hela am greaduriaid a dysgu am sut maent yn goroesi’r gaeaf, gwneud coronau coetir o ddeunyddiau naturiol a chwilio am olion traed Rudolph ar lawr y goedwig.

Yn ystod eu hymweliad, bydd y plant yn dysgu am hadau coed a chonau ffynidwydd, yn ogystal â dod i wybod o ble mae coed Nadolig yn dod a sut y maent yn cael eu  tyfu’n gynaliadwy.

Yn ogystal, bydd y plant yn cael y cyfle i gwrdd â Siôn Corn a dweud wrtho beth maent eisiau fel anrheg Nadolig cyn mynd adref â bag anrhegion i’w cadw yn hapus tan y Diwrnod Mawr.

Mae’r ymweliadau yn cael eu cynnig i ysgolion a grwpiau addysgol bob blwyddyn ac maent wedi profi i fod yn boblogaidd iawn gyda’r holl safleoedd yn cael eu harchebu i fyny, o fewn diwrnod, mewn rhai achosion.

Meddai Sue Williams, arweinydd tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu “Mae ein hymweliadau Nadolig yn ffordd wych o gael plant a staff addysg i gymryd rhan mewn dysgu mewn coetiroedd yn ystod misoedd oerach y gaeaf, pan mae’n draddodiadol yn fwy anodd i gael grwpiau i ymweld â choedwigoedd.”

Bydd yr ymweliadau yn rhedeg tan 9 Rhagfyr ac yn costio £4 y plentyn. Am fwy o wybodaeth am ymweliadau yn eich hardal, cysylltwch â Ffion Hughes (gogledd Cymru), Karen Clarke (de Cymru), Kate Elias (Bwlch Nant yr Arian)
Pennawd: Plant yn cyfarfod â Siôn Corn yn ystod ymweliad â choetir.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu sy’n seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a chyflwyniad yr Ysgol Goedwig ac yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru am newyddion, lluniau, manylion swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk