Menu


Llwybr coed newydd - y ffordd berffaith i waredu’r calor´au

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14332

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae llwybr coed newydd sy’n cynnwys golygfeydd anhygoel o aber yr Afon Mawddach yn cynnig y ffordd berffaith o gael gwared ar galorïau diangen y Nadolig.

Mae llwybr Coed y Garth yn llai na 5 cilomedr o hyd a chafodd ei osod ym Mharc Cenedlaethol Eryri gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r llwybr yn arwain cerddwyr i fyny ochr y dyffryn gan ychwanegu dimensiwn arall at Lwybr Mawddach, sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r llwybr ar hyd yr hen reilffordd wrth aber yr afon.

Mae’r llwybr yn ystumio mewn dolen rhif wyth trwy goedwig sydd o dan reolaeth Llywodraeth y Cynulliad sy’n cael ei hadfer fel coedwig dail llydan gan CC Cymru yn dilyn dymchwel ardaloedd eang o goed bythwyrdd a gafodd eu plannu fel coed wrth gefn yn dilyn y rhyfel byd cyntaf.

Dywedodd Graeme Stringer, Rheolwr Adfer Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r llwybr newydd yn cynnig golygfeydd panoramig anhygoel i fyny aber yr afon tuag at fynyddoedd Meirionnydd ac i lawr yr afon tuag at geg yr afon yn Abermaw.

“Hwn yw’r llwybr perffaith i’w archwilio wrth i’r flwyddyn newydd agosáu ac wrth i orfwyta’r Nadolig bwyso’n drwm ar eich boliau!”

Mae safle aruchel y llwybr uwch ben aber yr afon yn galluogi cerddwyr i weld yn syth ar draws at fynydd Diffwys sy’n codi hyd at 2,500 troedfedd uwch ben y dyffryn, a’r holl ffordd i lawr y cwm at y bont reilffordd bren sy’n croesi ceg aber yr afon.

Yr unig ffordd o gael mynediad at y llwybr yw ar droed neu ar feic o Lwybr Mawddach ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r mynediad wedi’i leoli 4.5 cilomedr o feysydd parcio Penmaen-pŵl a Morfa Mawddach, oddi ar ffordd yr A493 rhwng Dolgellau a Fairbourne.

Dywedodd Graeme, “Mae’r ardal goetirol hon o hyd wedi brwydro gyda materion yn ymwneud â mynediad hamdden oherwydd nad oes unrhyw adnoddau parcio ceir amlwg gerllaw, ac mae cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn brofiad gwych ac maen nhw wedi rhoi caniatâd i ni groesi eu tir nhw o lwybr poblogaidd Mawddach.

“Bellach mae’n bosibl i ni arddangos ein gwaith adfer coetiroedd sydd wedi bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd a chynnig mynediad i ymwelwyr ac i bobl leol at olygfeydd o’r aber anhygoel hon nad oedd modd ei gwerthfawrogi cyn hyn.”

Dywedodd Gethin Corps, Ceidwad Ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, “Parc Cenedlaethol Eryri yw un o’r mannau prydferthaf yn y byd ac rydym yn falch iawn o weithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru er mwyn cynnig golygfeydd newydd o’r ardal hyfryd hon.”

Mae mwy o wybodaeth ynghylch y llwybr newydd, ynghyd â chyfarwyddiadau, ar gael o wefan CC Cymru: www.forestry.gov.uk/wales.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: graeme.stringer@forestry.gsi.gov.uk