Menu


Penwythnos llawn hwyl yng Ngarwnant wrth i’r ganolfan ddathlu ei wedd newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13782

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Canolfan Ymwelwyr Garwnant yn ailagor eu drysau’n swyddogol y penwythnos nesaf (10 ac 11 Gorffennaf) gyda gŵyl lawn hwyl ar gyfer y teulu i gyd.

Mae canolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a fu ar gau dros y tair blynedd ddiwethaf er mwyn cynnal gwelliannau eang, bellach yn barod i arddangos ei wedd newydd - ac mae croeso cynnes i bawb!

Mae CC Cymru’n bwriadu dathlu’r agoriad y bu aros mawr amdano, gyda phenwythnos llawn hwyl i’r teulu er mwyn cyhoeddi bod y canolfan unwaith yn rhagor yn ôl yng nghalon bywyd cymunedol.

Mae’r gweithgareddau am ddim yn cynnwys cerdded Llychlynnaidd a theithiau cerdded dan arweiniad i mewn i’r goedwig a’r ardal o’i hamgylch, ac fe fydd wal ddringo a pharc sglefrio ar gyfer y rhai hynny sydd ddim am grwydro yn rhy bell oddi wrth yr adeilad newydd sydd gyda’r gorau o’i fath.

Yn ogystal, fe fydd peintio wynebau, cyfle i greu eich anifail helyg eich hun, a llawer mwy. Y cyfan fydd raid i chi dalu yw’r £2 ar gyfer parcio eich car am y dydd.

Bydd amrywiaeth o fwydydd lleol twym ac oer ar gael yn y bwyty newydd a siop goffi sy’n cael eu rhedeg gan arlwywyr lleol, Just Perfect Catering, ac fe fydd barbeciw a rhostio mochyn yn yr awyr agored.

Dywedodd Sam Detheridge, Rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr sydd bum milltir o Ferthyr Tudful ac 14 milltir o Aberhonddu, "Ein nod yw creu awyrgylch carnifal gwirioneddol gyda digon o hwyl ar gyfer rhai o bob oed.

"Mae’r Garwnant newydd yn cynnig cyfle ardderchog ar gyfer ymrwymiad cymunedol ac mae’r coetiroedd yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer hamdden a phleser i bawb."

Mae’r ganolfan newydd yn cynnwys canolfan wybodaeth newydd, neuadd addysg a chyfleuster cynhadledd. Y tu allan, yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru mae llwybrau cerdded sydd wedi eu huwchraddio  - gan gynnwys llwybr cerdded ar gyfer pob gallu - llwybrau beicio mynydd, parc beiciau, parth chwarae antur a llwybr pos anifeiliaid.

Ymdrech bartneriaeth o fuddsoddiadau preifat a chyhoeddus yw’r ailwampio hwn, gan gynnwys cymorth gan Raglen Adfywio Strategol Blaenau’r Cymoedd.

Cyfranodd Mountway Limited o Dredegar gwerth dros £16,000 o offer arbennig ar gyfer y ganolfan newydd, gan ei wneud yn un o’r adeiladau mwyaf hwylus i’r anabl yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r penwythnosau hwyl i’r teulu yn cychwyn am 11am  bob diwrnod ac yn  gorffen am 5pm. Ewch i  www.forestry.gov.uk/garwnant am fwy o fanylion.

Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau a chyfleusterau yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant, ffoniwch 0300 068 0300.

Am fwy o fanylion am y penwythnos i’r teulu, cysylltwch â Sam Detheridge ar 07789 747127, neu anfonwch neges e-bost at  sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk