Menu


Camera cudd yn anfon delweddau byw o dylluanod i ganolfan ymwelwyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13594

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gosod ei fersiwn ei hun o deledu "Sky" yn ei ganolfan ymwelwyr boblogaidd ym Mwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth.

Gall ymwelwyr yn awr weld lluniau byw o ddwy dylluan wen ar sgrin deledu yn y ganolfan ar ôl i’r Comisiwn osod camera bach yn y blwch nythu yn y goedwig, lle mae’r iâr wedi dodwy tri wy.

Mae’r camera cudd yn anfon delweddau isgoch i’r ganolfan o’r fam yn gori ac o’r wyau’n deor tra bo’r tad yn gofalu am ei bwydo ac yn dod ag anifeiliaid megis llygod a llygod pengrwn iddi i gadw ei nerth.

Dyma’r tro cyntaf i’r camera, a gafodd ei osod y llynedd, ddangos y dylluan yn dodwy wyau, a bydd ymwelwyr yn gallu gweld y cywion yn tyfu, o foment eu geni hyd nes eu bod yn barod i adael y nyth.

Aderyn y nos yw’r dylluan wen. Mae ganddi wyneb siâp calon, cefn ac adenydd melynllwyd, a brest wen, ac mae’n hynod o drawiadol a phoblogaidd.

Mae Bwlch Nant yr Arian yn gyrchfan adnabyddus i bobl sy’n hoffi adar, a byddant yn dod o bell i weld y barcutiaid yn cael eu bwydo. Roedd yr adar hyn bron â darfod o’r tir ond mae’r niferoedd wedi cynyddu bellach yn dilyn ymdrechion Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Ymddiriedolaeth Barcutiaid Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau bywyd gwyllt di-dâl megis trochi mewn pwll a chwilio am drychfilod, yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin, mewn cydweithrediad ag ymgyrch Springwatch y BBC eleni.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau a gynhelir ym Mwlch Nant yr Arian, cysylltwch â Tom Roberts, Ceidwad Hamdden y Ganolfan Ymwelwyr, ar 01970 890453.

I gael rhagor o wybodaeth am waith Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ewch i www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922. 

e-mail: tom.roberts@forestry.gsi.gov.uk