Menu


Cychwyn y tymor Enduro gyda Snowrun Crychan

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13402

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Roedd Coedwig Crychan ger Llanymddyfri yn atseinio i synau beiciau modur pan gynhaliwyd y Snowrun poblogaidd ar ddechrau tymor arall o rasys Enduro.

Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn cael ei gynnal yn y goedwig hon o eiddo’r Cynulliad ers 30 mlynedd bellach, a daeth 151 o feicwyr Enduro o bob rhan o’r DU i gymryd rhan – er bod dros hanner y cystadleuwyr yn dod o Gymru.

Mae’r ras yn cynnwys pedwar lap ar hyd tir heriol ac fe’i trefnwyd gyda chymorth Comisiwn Coedwigaeth Cymru fel rhan o’r cytundeb gyda’r Undeb Auto Cycle, corff llywodraethol swyddogol y gamp.

Mae’r Snowrun Enduro yn rhoi hwb sylweddol i’r economi lleol, gan fod nifer fawr o’r cystadleuwyr yn dod ’u teuluoedd gyda hwy, ac mae’n denu ymwelwyr i ardal Llanymddyfri.

O safbwynt y beicwyr lleol, mae digwyddiadau fel hyn yn rhoi cyfle iddynt feicio oddi ar y ffordd mewn dull diogel a chyfreithlon ar dir heriol a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Paul Davies, Clerc y cwrs, ar ran Cymdeithas Beicwyr Llwybrau Cymru, “Ni fyddai’r digwyddiad hwn wedi bod yn bosibl heb gydweithrediad Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

"Mae Crychan yn lle gwych ar gyfer cychwyn y tymor Enduro, ac mae’r beicwyr yn dychwelyd flwyddyn ar l blwyddyn i brofi’r her y mae’r goedwig yn ei chynnig.”

Dywedodd Brian Hanwell, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru dros Goedwig Crychan, bod y goedwig yn adnodd hamdden pwysig a bod Rhanbarth Coedwig Llanymddyfri yn falch iawn o’r cyfle i helpu’r trefnwyr.

“Rydym yn gobeithio ein bod, drwy wneud digwyddiadau diogel o’r fath yn bosibl, yn helpu i leihau beicio anghyfreithlon yng nghoedwigoedd Cymru sy’n peryglu defnyddwyr eraill y goedwig.”
Bydd Cymdeithas Beicwyr Llwybrau Cymru hefyd yn cynnal y digwyddiadau canlynol yn 2010:

Enduro’r Barcud Coch: 4 Ebrill 2010
Rali’r Bannau: 21 a 22 Awst 2010
Rali Cambria: 16 ac 17 Hydref 2010

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch Brian Hanwell ar 01558 690314, ffn symudol 07879 848441, brian.hanwell@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: brian.hanwell@forestry.gsi.gov.uk