Menu


Banc offer yn codi diddordeb mewn addysg awyr agored

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 MAWRTH 2013DATGANIAD NEWYDDION: 15874

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Aeth athrawon o bob rhan o Gasnewydd ar ymweliad â banc gwahanol iawn yn ddiweddar a chael profiad o ddefnyddio nifer o wahanol offer yn yr awyr agored.

Lansiodd yr athrawon, ac addysgwyr eraill sydd â rhan ym Menter Addysg Goedwig Casnewydd, eu prosiect Banc Offer i helpu arweinwyr Ysgol Goedwig i gynnig sesiynau cyffrous gan ddefnyddio amrywiaeth eang o offer.

Mae ysgolion o bob rhan o Gasnewydd wedi ymuno yn y prosiect, a ddaeth yn bosibl diolch i sefydliad elusennol Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy a chronfa bartneriaeth Menter Addysg Goedwig, gyda chefnogaeth tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Daeth yr addysgwyr i Ysgol Gynradd Glan Wysg i roi tro ar rai o’r offer, sydd ar gael i’w benthyca gan unrhyw aelod o’r grŵp sydd wedi derbyn hyfforddiant Ysgol Goedwig ar gyfer sesiynau gyda’u myfyrwyr.

Ymysg yr hyn sydd yn y banciau offer mae plicwyr tatws, llifiau bwa a sisyrnau tocio yn ogystal â woks tân i goginio, tarpolin a llawer mwy.

“Dangosodd plant ysgol Glan Wysg sut i greu offeryn cerdd o’r enw guiro gan ddefnyddio llif bwa a rhathell a chynnau tân bychan hefyd cyn dangos sut i blicio ffon gollen a thostio malws melys dros y tân yn ddiogel,” meddai Cathy Velmans o dȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu."

Roedd Martin Cook o Brifysgol Fetropolaidd Caerdydd wrth law i ddangos i’r athrawon sut i hogi a chynnal yr offer a dangosodd y grŵp Out to Learn Willow sut i greu calonnau helyg bychain.

Mae gan grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig tua 35 o aelodau sy’n gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu tri set o fanciau offer. Mae’r banciau yn Ysgol Gynradd Glan Wysg, Ysgol Gynradd Ringland ac Ysgol Ifor Hael. 

Fel rhan o’r prosiect, cynhyrchwyd cardiau offer dwyieithog, yn dangos sut i’w defnyddio ac yn cynnwys nodiadau iechyd a diogelwch, a hefyd gardiau gweithgaredd dysgu dwyieithog i roi ychydig syniadau i athrawon sut i ddefnyddio’r offer.

Mae’r adnoddau ar gael o wefan Menter Addysg Goedwig ar: http://www.foresteducation.org/cluster_group/newport/downloads/

Llun: Athrawon yn rhoi ar wehyddu helyg wrth lansio'r banc offer.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Cathy Velmans ar 02920 886 842, e-bost cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk